Atlas Copco levererar stark rapport – ökade orderingångar avgörande

"Orderingången låg kvar på en hög nivå trots fortsatt osäkerhet i världsekonomin."

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.880 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 5.516 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 26.676 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 25.202 miljoner kronor.

Beställningarna från halvledarindustrin ökade under Atlas Copcos tredje kvartal.

Det framgår av Mats Rahmströms vd-ord i delårsrapporten.

Minskad efterfrågan från just halvledarindustrin har plågat Atlas Copco under ett antal kvartal.

"Ordervolymerna för stora kompressorer ökade med hjälp av introduktioner av nya produkter och ökad marknadspenetration. Ordervolymerna för vakuumutrustning till halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar ökade signifikant, främst drivet av kundernas investeringar i nya produktionsteknologier", skriver Atlas Copco-chefen i samband med rapporten.

Atlas Copcos orderingång var 27.102 miljoner kronor i kvartalet, att ställa mot snittestimatet på 25.148 miljoner kronor enligt Infront Data och fjolårsnivån om 23.440 miljoner kronor.

Det finns segment som är svagare. Orderingången från fordonsindustrin fortsatte att minska och även efterfrågan från övrig tillverkande industri minskade, skriver bolaget.

"Vi har sett en lägre aktivitet i vissa delar av marknaden", säger Mats Rahmström i ett pressmeddelande.

Atlas Copcos serviceverksamhet fortsatte att växa inom samtliga affärsområden, uppger han vidare.

Företaget spår att kundefterfrågan på kort sikt kommer att vara något lägre än i det tredje kvartalet.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var också att kundefterfrågan "kommer att vara något lägre".

"Orderingången låg kvar på en hög nivå trots fortsatt osäkerhet i världsekonomin", kommenterar Atlas Copcos vd Mats Rahmström det gångna kvartalet.

Koncernens orderingång på 27.102 miljoner kronor i kvartalet var 8 procent högre än analytikernas snittestimat på 25.148 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront Data.

Orderingången ökade organiskt med 6 procent i tredje kvartalet, vilket kan jämföras med ett analytikerprognossnitt på +0,9 procent.

I det andra kvartalet steg orderingången organiskt med 2 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST