ANNONS
Stefan Söderfjäll.

Ledarskap - vad är det? Här är psykologen som har svaret

Föreställ dig att du tittar in i ett fönster. På andra sidan fönstret sitter en arbetsgrupp med en chef och sju medarbetare som ska fatta olika beslut samt genomföra olika arbetsuppgifter. Exakt när bedömer du att ledarskap äger rum? När övergår det från att inte vara ledarskap till att vara ledarskap? Om man reflektera över detta fenomen, så inser man snabbt att det är en ganska fluffig företeelse - därför finns många olika definitioner och infallsvinklar kring just ledarskap.

I detta avsnitt av Påjobbet-podden gästar Stefan Söderfjäll, Ph.D i psykologi. För Stefan har den så enkla, men komplexa frågan etsat sig fast till den grad att han idag forskar kring just ämnet ledarskap. 

“Jag brukar beskriva ledarskap som i grund och botten handlar om att förstå sociala system. Det kan vara klassrum, fotbollslag eller äktenskap. Dessa systems mål är att i grund och botten överleva. För att detta ska fungera så måste dessa individer integreras och för att det i sin tur ska fungera, så måste två grundläggande funktioner finnas.”

Stefan Söderfjälls två grundläggande funktioner för att en grupp ska nå sina mål: 

Förväntningar - Beteendemönster och uppnådda resultat, vem löser de här problemen? Med andra ord behövs tydliga ramar om vad ska ska uppnås och vem ska ansvara för vad? 

Påverka individer - Få individer att röra sig mot samma mål och få hela gruppen att utnyttja sin egna och gemensamma drivkraft. Kommunicera på ett maximalt sätt som hjälper det sociala systemet att fullgöra sina mål och på så vis överleva.

I veckans avsnitt av Påjobbet få vi höra om Stefan Söderfjälls tankar kring psykologisk säkerhet, självledarskap och återkoppling mellan kollegor och chefer. Dessa delar kommer att summera svaret på frågan, vad är ledarskap?  

Påjobbetpodden är en av Sveriges största ledarskapspoddar och drivs av bolaget Wise Consulting, som är experter på utveckling av organisationer och människor. Du hittar fler avsnitt där poddar finns! 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST