Fotograf: Fredrik Sandberg / TT

SCB: Datamiss kan ha orsakat ”överskattad” och ”sannolikt missvisande” nivå av arbetslöshet

Brister har identifierats i datasamlingen till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

SCB har identifierat brister i datainsamlingen till Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som påverkat statistikens kvalitet.

Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Bristerna kan spåras till juni 2018 och uppstod i samband med en förändring av datainsamlingen.

"Vi har en bild av hur situationen har uppstått. Det vi kan säga redan nu är att det skett under insamlingsprocessen och inte är en effekt av en ökad bortfallsnivå", säger John Kling, enhetschef för AKU.

I delar av det insamlade materialet överskattades sannolikt antalet sysselsatta något under fjolåret för att sedan underskattas något från sommaren 2019. Även antalet arbetslösa underskattades något i början av året, för att därefter överskattas.

Detta har bidragit till att statistiken visar en alltför skarp nedgång av sysselsättningen och en för brant uppgång av arbetslösheten.

"Den plötsliga uppgången i arbetslösheten vi sett de senaste månaderna är sannolikt missvisande. Ökningen började redan i våras. Den nuvarande nivån på arbetslösheten bedöms också vara överskattad", säger John Kling.

SCB arbetar med att åtgärda bristerna och kommer att revidera delar av statistiken.

Det är sedan flera år tillbaka allt vanligare med bortfall i statistiska undersökningar, vilket även drabbat AKU. Ett stort bortfall kan innebära att resultaten blir osäkrare.

"Med bra hjälpinformation och kunskap om bortfallet kan vi mildra effekterna. Det vi har identifierat nu har ingen koppling till bortfallsnivån. Det handlar i stället om kvaliteten i den insamlade datan", säger John Kling.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST