ANNONS

EF Class hjälper engelsklärare att möta varje elev på rätt nivå

Att kunna möta alla sina elever på den nivån de ligger på är en stor utmaning för engelsklärare. För många blir lösningen att lägga sin undervisning på en mellannivå vilket resulterar i att vissa behöver kämpa medan andra blir uttråkade. Den interaktiva klassrumsappen EF Class ger lärare möjlighet att spara tid, ta fram alla elevers potential och framför allt – individanpassa undervisningen.

Eleverna i våra svenska klassrum har alla olika färdigheter, intressen, behov, styrkor och svagheter. Att möta alla individer på deras nivå är något som många lärare tampas med dagligen. Genom den digitala klassrumsappen EF Class ges lärare möjlighet att differentiera sin engelskundervisning så att alla elever utmanas på rätt sätt.

”Är något för svårt eller för lätt tappar man lätt lusten”, säger Rachel Baker PhD, Academic Director på EF Class. 

Uppgifter för olika nivåer EF Class är en applikation som erbjuder ett interaktivt sätt att lära sig engelska på – anpassad till det svenska läroplanen och utvecklad i svenska klassrum tillsammans med svenska elever och lärare.

Applikationen är både webb- och mobilanpassad och innehåller hundratals timmar av lektionsmaterial och aktiviteter som lärarna enkelt kan skicka till elevernas enheter. Lärare kan skicka aktiviteter på olika nivåer till eleverna. Detta gör att eleverna kan studera helt i sin egen takt och utifrån sin kunskapsnivå samtidigt som lärarna under lektionerna kan följa resultaten på både individ- och gruppnivå. När lärarna kan följa elevernas framsteg över tid kan de anpassa pedagogiken utefter varje enskild elev.

”På så vis kan lärarna se till att alla förstått uppgifterna och ge stöd om någon inte gjort det “live” under lektionen. Det hjälper lärare att fokusera på de elever som behöver extra stöd och utmana de som är starka i engelska”, förklarar Dr. Rachel Baker.   

Individanpassad feedback i EF Class lektioner kan eleverna få direkt feedback och guidning från applikationen vilket gör att eleven snabbt kan komma vidare i sitt lärande. Användarvänligheten är en viktig aspekt och ett av målen är att underlätta lärarnas vardag och minska tiden de behöver lägga på administrativt arbete.

”Det är helt omöjligt för en lärare att ge individuellt lärande till var och en utan rätt verktyg. Det här är vårt sätt att ge tillbaka till samhället – genom ett gratisverktyg som gör att lärare slipper många tidskrävande administrativa delar och som gör att de både kan spara förberedelse och planeringstid med nivåanpassade lektioner och dynamiskt innehåll”, säger Ebba Ljungberg, Head of Business Development Nordics på EF Class.

Läs mer på class.ef.com


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST