BCG-studie: Därför misslyckas så många företag med AI-projekt

Drygt hälften av alla företag som har drivit igenom AI-satsningar senaste tre åren ser dessa som misslyckade.

AI-tekniken står redo att bli oerhört värdefull för en rad områden inom näringslivet.

Det konstaterar Boston Consulting Group, BCG, i samarbete med ansedda tidskriften MIT Sloan Management Review i rapporten “Winning with AI – Pioneers Combine Strategy, Organizational Behaviour and Technology”.

Det finns bara ett stort problem.

Rapporten visar att drygt hälften av alla företag som har drivit igenom AI-satsningar senaste tre åren ser dessa som misslyckade.

Då bör man ändå komma ihåg att 90 procent av alla bolag som ingår i undersökningen har genomfört stora AI-satsningar under perioden.

Och även om stora AI-projekt tenderar att ses som mer lyckade visar rapporten att företagen också ser 4 av 10 större projekt inom AI-området som misslyckade.

I rapporten ses det faktum att många spenderar resurser på AI experiment som visserligen kan vara användbara i rent utbildningssyfte för organisation men sällan tillför så mycket affärsvärde som en starkt bidragande orsak till att bolagen själva betraktar en stor andel AI-projekt som misslyckade.

För att lyckas bättre måste näringslivet öka satsningarna på tvärfunktionella team där datascience och IT tydligare knyts till affärerna, enligt rapporten.

Ett ytterligare problem förutom att inte tillföra ett tydligt affärsmässigt värde med hjälp av olika AI-projekt handlar om att 45 procent av de 2 500 chefer för olika bolag som ingår i undersökningen ser alltmer strategiska risker med AI.

Något som kan jämföras med 37 procent förra året.

Oron gäller ofta strategiska risker som vad som sker om konkurrenterna “listar ut AI” innan man själv gör det.

När det gäller vad som ändå banar väg för lyckade AI-satsningar har BCG och MIT lyckats spåra fem utmärkande drag:

1. Lyckad integration mellan AI-satsningar och olika affärsstrategier:

88 procent av företagsledarna som anser att bolagets AI-satsningar är en framgång har lyckats integrera AI-projekten med företagets digitala strategi.

2. Lyckad förening mellan AI-initiativ och företagets övergripande transformation:

Rapporten visar också att om AI verkligen ska ge resultat måste data från olika delar av organisationen integreras parallellt med att det interna samarbetet sker via tvärfunktionella team.

3. Vågat prioritera intäktsökningar framför kostnadsjakt:

Bolag som har lyckats väl med AI-satsningar har vågat ta stora risker genom att satsa på att jaga intäkter snarare än kostnader.

4. Anpassat AI-produktionen till AI-användningen:

Förutom att ställa in verktyg, system och processer i syfte att få full utväxling av AI har framgångsrika bolag säkerställt att användarna kan nyttja lösningarna. Därmed kan hela bolaget enklare mäta det mervärde som AI-investeringarna skapar.

5. Har undvikit “teknikfällan”:

Företag som visar goda resultat med AI-satsningar tenderar att inte enbart se det som en teknikmöjlighet, utan snarare som en del av ett strategiskt alternativ som kräver investeringar i talang, data och processer.

Därmed visar rapporten – kanske inte helt oväntat – att bolag som redan har lyckats få ut värde av AI-projekt visar större benägenhet att agera proaktivt kring AI och därmed genomföra än fler större och i vissa fall också riskfyllda investeringar.

Ledare som har lyckas väl med AI-projekt kombinerar också synen på AI som ett verktyg i en bredare strategisk kontext med fokus på organisationens förmåga att konsumera AI.

Avslutningsvis konstaterar BCG och MIT Sloan Management Review att då många företag ändå visar sig ha svårt att generera värde med AI-satsningar får många företagsledare stå ut med en bister sanning:

Att AI fortfarande är en outnyttjad möjlighet för organisationen som om man inte får fram fler lyckade projekt i tid riskerar att förgöra hela verksamheten.

Läs även: Nu är AI lika smarta som amerikanska high schoolstudenter – nästa mål är en digital Aristoteles


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST