Fotograf: Unsplash/

Krönika: Medarbetarna är din starkaste förändringskraft

Att vara uppmärksam på utvecklingen och anpassa sig i takt med den är, med historien som facit, en fråga om överlevnad. Trots detta misslyckas en stor del av dagens organisationer. 

Enligt undersökningsföretaget Gartner är det endast en 30% av alla förändringsprocesser som lyckas.

Kanske är det för att förändringarna har blivit mer komplexa och att det ställs nya krav på dagens entreprenörer. Idag måste vi ta hänsyn till juridiska, sociala och tekniska utmaningar i en tidigare oanad omfattning när utvecklingen sker i ett rasande tempo. När jag köpte min första McDonald’s-restaurang var förmågan att hantera förändring en av de grundläggande principerna min verksamhet skulle vila på. Och det är något som är allt viktigare idag.

Nu gör vi stora investeringar för att kunna erbjuda gästerna en ännu bättre och mer modern restaurangupplevelse. Digitala kiosker där gästerna i lugn och ro kan göra sin beställning, moderniserade kök för att laga maten på beställning och system för att kunna servera gästerna vid bordet.

För mig har det under den här resan blivit tydligt att teknik, nya inredningar, mjuk- och hårdvara bara är några av pusselbitarna. Ännu viktigare är att investera i människorna som möter gästerna varje dag och utveckla vår gemensamma förmåga att bemöta förändring. Det är helt avgörande för att lyckas.

Av denna anledning måste vi som entreprenörer våga satsa på våra medarbetare.

Vi måste ge dem ansvar för att de ska känna delaktighet, ägarskap och en möjlighet att utvecklas. Att som ytterst ansvarig ge ifrån sig ansvar kräver mod men även god kunskap om organisationens funktioner, en kommunikativ medvetenhet och att förstå sina medarbetares drivkrafter.

En förmån jag haft i arbetslivet är att ha fått arbeta länge inom samma organisation och lära känna den på djupet. Från min första anställning 1983 bakom disken på McDonald’s i Nordstan, har jag i princip innehaft varenda befattning på restaurangen. Till följd av detta har jag etablerat ett närvarande ledarskap med en fot kvar på restauranggolvet och vänt strikta kommunikationshierarkier ryggen.

Jag ser idag en förändrad inställning till arbetet bland mina medarbetare. I rekryteringsprocesser har frågan: ”Vad förväntar ni er av mig?” delvis bytts ut mot ”Vad kan jag förvänta mig av er?”.

Det finns en press på företag att agera som samhällsaktörer och kommunicera mer än bara sina tjänster eller produkter. Det är en utveckling som jag välkomnar. Att det finns en förväntan på företag att nyttja sin ställning för att göra gott bör ses som något positivt. Som en aktiv del i den utvecklingen, är det därför viktigt att detta återspeglas i vårt arbete med rekrytering och personalfrågor.

Att ständigt leta efter ”perfekta” CV:n är inte en rekryteringsmodell som jag tror på. Min ambition är att bygga en arbetsplats som attraherar talangfulla och drivna människor, oavsett bakgrund, erfarenheter och kompetens. Det är min tro att när människor får ansvar och förtroende som organisationen kan utvecklas och möta de pågående förändringarna med ett resultat där man hamnar på rätt sida av Gartners analys. Det är dock inte utan att våga och ta risker, men min erfarenhet säger att det lönar sig. Det är när jag ser andra utvecklas och förvalta sin talang och driv som jag som entreprenör känner stolthet, glädje och lust att gå till jobbet varje morgon.

Christina Richter är Franchisetagare, McDonald’s, och medlem i 17-nätverket för kvinnor som driver bolag med över 50 miljoner kronor i omsättning per år.

Läs även: Krönika: ”Värderingar har aldrig varit viktigare”