ANNONS
Annika Nordqvist, skatterådgivare moms, Grant Thornton.

Nya regler för webbhandlare: Det här behöver du veta

Internationalisering, digitalisering, e-handel och förändrade köpbeteenden är faktorer som påverkar många svenska detaljhandelsföretag. Men det är inte bara själva affärsmodellerna som förändras, även när det gäller momsredovisningen finns det nya regler att hålla reda på. 

Här berättar momsexperten Annika Nordqvist, skatterådgivare på Grant Thornton mer om vad det innebär för risker och möjligheter för entreprenörer inom detaljhandel. 

Idag måste den svenske webbhandlaren momsregistrera sig i de EU-länder där man har stor försäljning till privatpersoner över vissa tröskelbelopp. Beloppen varierar mellan medlemsländerna – vilket medför ökad administration och kostnader för företagaren. Det finns även risk för straffavgifter och påförd moms om momsregistreringen missas i det andra landet. Men nu ändras reglerna för distanshandel inom EU, vilket kommer att underlätta för säljarna från år 2021 då momsredovisningen kommer att ske genom en deklaration som svenska säljare kan lämna in till Skatteverket digitalt.

“Lagändringen innebär i stort att många företag slipper momsregistrera sig i andra länder, då man kommer att kunna redovisa den utländska momsen i en svensk deklaration. Man behöver fortfarande fakturera utländsk moms om man överstiger ett tröskelbelopp om 99 680 kronor (10 000 euro), men de nu gällande tröskelbeloppen per EU-land slopas”, berättar Annika Nordqvist. 

Total försäljning för nya momsbeloppet

Beloppet om 99 680 kronor gäller säljarens totala försäljning av de aktuella varorna (och vissa tjänster) till alla medlemsstater, och inte per medlemsstat som det är idag. 

“Om tröskeln inte överskrids kan säljaren ta svensk moms på sin försäljning. Även om tröskeln överskrids och man behöver fakturera med utländsk moms kan man alltså redovisa detta i Sverige om man har säte eller är etablerad här.”

Vidare kommer det införas nya regler för svenska företag som säljer varor från länder utanför EU till privatpersoner inom Sverige eller andra EU-länder. 

“Det är viktigt att känna till de nya reglerna och förstå hur de påverkar just din verksamhet. Man måste i dessa fall hålla koll på försäljningen så att man vet när tröskeln överskrids och kan vara förberedd långt innan. Det går också att frivilligt tillämpa reglerna innan man överskrider tröskelbeloppet”, säger Annika Nordqvist.

Undvik dubbel moms

Idag kan man överskrida tröskelvärdet i ett land, men fortsätta att fakturera med svensk moms till kunder i andra länder. 

“Efter regeländringen gäller utländsk moms i alla länder där kunderna finns så fort tröskelbeloppet uppnås. Som det ser ut idag, och troligtvis även efter regeländringen, är Skatteverket inte så pigga på att betala tillbaka den svenska moms som en säljare tagit ut felaktigt sedan tröskelvärdet överskridits, och då kan det uppstå dubbel moms (svensk och utländsk) vilket säljaren nog i de allra flesta fall får plocka ur egen ficka då det inte går att fakturera privatpersonerna mer än överenskommet pris”, säger Annika Nordqvist. 

Annikas checklista: Håll koll inför regeländringar 2021: 

    1. Det kommer finnas ett gemensamt tröskelvärde (inte som i nuläget när varje enskilt land har ett eget tröskelvärde) på 99 680 kronor (10 000 euro) för distanshandel med varor (och vissa tjänster) till samtliga medlemsstater i EU. Har väl tröskelvärdet överskridits ska lokal moms i det land där privatpersonen finns alltid faktureras.
    1. För att kunna redovisa utländsk moms för distanshandel inom EU i en svensk deklaration kommer företaget i fråga behöva registrera sig hos Skatteverket. Denna registrering liknar den registrering som idag finns tillgänglig för företag som säljer exempelvis elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. 
    1. Om man säljer sina varor via plattformsföretag (exempelvis Amazon) till privatpersoner i EU kommer i vissa fall särskilda regler att gälla. 

Ladda ner Grant Thorntons guide: Moms – möjligheter och fallgropar i detaljhandeln. Här får du en överblick och konkreta tips från Grant Thorntons experter inom området