Fotograf: TT

Politikforskaren: Freud kan få klimatförnekarna att tänka om

Glöm bombmattor med fakta. Satsa på kommunikation där klassiska konservativa värderingar som patriotism, att lyda auktoriteter och värdet av att försvara naturen lyfts fram istället.

Det hävdar politikforskaren David Hall vid Auckland University i Australien i en artikel i australiensiska The Conversation.

Han bygger resonemanget på den österrikiske psykoanalytikern Sigmund Freuds teorier om förnekelse.

Enkelt förklarar beskriver Freud förnekelse av verkligheten som en aktiv mental process där man på alla sätt försöker undvika att bli medveten om det man har förträngt.

David Hall menar att roten till klimatförnekelse bygger på en konflikt mellan fakta och värderingar. Dels hotar själva tanken på klimatförändringar personens världsbild, dels skapar den oro inför hur det drabbar en själv om världen hastigt måste gå över till en ekonomi med minimala koldioxidutsläpp.

Att stoppa huvudet i sanden är också mindre ansträngande än att tvingas bygga en bro mellan fakta och engagemang.

Därmed blir klimatförändringen "En obekväm sanning" som forne amerikanske vicepresidenten Al Gore träffsäkert döpte sin omtalade film till redan 2006.

Parallellt har det kommit allt mer litteratur som empiriskt går på djupet med vad som driver förnekelse om klimathotet.

Personlighet är en faktor. Människor som älskar hierarkier och status quo visar större benägenhet att förneka klimathotet.

Demografi är en annan. Lågutbildade, äldre och religiösa tenderar att förneka klimathotet – kön eller inkomst ger bara försumbara effekter.

Den starkaste indikatorn är politik.

I väst visar personer med konservativa värderingar störst benägenhet att förneka klimathotet.

Det man inte får glömma är att förnekelse kan vara personlig och psykologisk, men även institutionell och organiserad.

Det förstnämnda rör människor som enligt Freuds teorier förnekar fakta inför sig själva, medan det sistnämnda handlar om att veta om att klimathotet är en realitet, men likt exempelvis oljejätten Exxon Mobil som kände till klimatförändringarna redan 1977 göra allt för att motbevisa allt som pekar i den riktningen.

Desinformationen ger i sin tur bränsle åt människor som aktivt letar bortförklaringar samtidigt som sociala medier bidrar till att sprida vidare desinformationen med blixtens hastighet.

Men vissa klimatförnekare kommer aldrig att ändra ståndpunkt.

Hotet står i för stor kontrast till deras egna intressen, menar David Hall.

Läs även: Debatt: Vi kräver att Sverige utlyser klimatnödläge


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST