Liselott Johansson, vd Greater Than

Kursraketen fyller på kassan

Styrelsen för Greater Than har beslutat om en riktad nyemission.

Styrelsen för Greater Than har beslutat om en riktad nyemission till ett fåtal investerare Carn Capital, Lan Invest och Keel Capital.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen omfattar 408.367 aktier till en teckningskurs om 66 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 4,8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 45 handelsdagarna.

Kursen motsvarar en rabatt på omkring 3 procent i jämförelse med tisdagens stängningskurs 68 kronor. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar i tillväxt och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten", heter det.

Keel Capital, som alltså var en av aktörerna som tecknade sig i emissionen, är sedan tidigare storägare i bolaget. Keel, som är en Stockholmsbaserad fond grundad 2009, ägde 11,2 procent i början av 2019, enligt ägardatatjänsten Holdings senaste datapunkt. Även Oslobaserade Carn Capital finns med i ägarlistan sedan tidigare, dock bara med en mindre post.

Greater Than är listat på First North och säljer en produkt som mäter och analyserar bilkörning. Styrelseordförande är Lars Berg, tidigare vd för Telia och styrelseordförande för Eniro 2003-2011.

Aktien har rusat drygt 160 procent det senaste året.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST