"Hög tid för jämställt ledarskap i finansbranschen"

Enligt statistik från SCB är fortfarande endast 37 procent av finans- och försäkringsbranschens chefer kvinnor, och på högre chefsposter landar siffran på bleka 33 procent. Ska det vara så, och vad krävs för förändring? På den positiva sidan växer en ny rörelse fram där allt fler svenska företag inser vikten av ökad jämställdhet. Det skriver Staffan Hansén, vd SPP. 

"Det finns få ursäkter för att inte arbeta med jämställdhet, allra minst inom finansvärlden. Inom både näringslivet och forskningssamfundet råder i stort sett konsensus om att jämställdhet ger affärsmässiga fördelar. Rapporter från bland annat EY, Catalyst, MSCI och RobeccoSam visar att det finns en stark korrelation mellan ett företags resultat och graden av jämställdhet. McKinsey har även kunnat visa att företag med jämställda ledningar har 21 procent större sannolikhet att prestera bättre än genomsnittliga företag. De är mer innovativa, inkluderade och bättre rustade att möta utmaningar.

Även från politiskt håll har myntet trillat ner. Ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, nummer fem, är just jämställdhet. Med både fakta och politiska vindar i ryggen kan jag tryggt våga påstå att jämställda företag är de som kommer att stå starkare i framtiden.

Just därför har SPP/Storebrand utvecklat och fördjupat analysen kring jämställdhet i vår hållbarhetsanalys. En faktor som påverkar betygsättningen av de 2 500 bolag som vi analyserar är andelen kvinnliga styrelseledamöter. Ju bättre könsbalans styrelsen har, desto fler poäng får företaget. Jämställdhet börjar på toppen, och då styrelsen är jämställd följer i regel hela företaget. Vi på SPP vill helt enkelt investera mer i jämställda bolag, för vi tror de fattar klokare beslut och levererar starkare långsiktiga resultat.

Man måste även leva som man lär. Jag kan stolt säga att vi kvalificerar in som ett av världens mest jämställda företag enligt Equileaps senaste ranking, och 51 procent av SPPs chefer är i dagsläget kvinnor. Det har varit en målmedveten resa hit, även om det inte alltid varit en dans på rosor.

För att uppnå resultat i jämställdhetsarbetet krävs vilja, kunskap och en organisation som klarar av att driva frågorna. Självklart måste ambitioner och målsättningar börja hos ledningen, men om inte hela organisationen engageras så når sällan jämställdhetsarbetet särskilt långt.

Finans- och försäkringsbranschens styrka i detta fall är att vi är oerhört medvetna om vikten av korrekt data. Mitt absolut viktigaste råd är att sätta upp mål och ta fram statistik för att sätta fokus på frågan samt synliggöra eventuella brister. Sätt konkreta KPI:er för hur ni vill att er representation och kultur ska se ut och skapa en handlingsplan för hur ni når dit. Kom ihåg - för att skina externt måste man glöda internt. En öppen och inkluderande kultur tänder den glöden."

Staffan Hansén är vd på SPP