Fotograf: Wikimedia Commons

Därför har Wall Street-bankerna aldrig haft kvinnliga vd:ar

Sedan man började kartlägga förekomsten av kvinnliga vd:ar hos Fortune 500-bolag har man endast lyckats identifiera två kvinnliga bank-vd:ar.

Tre timmar in i hearingen i amerikanska kongressen om vilket ansvar landets sju största banker hade för finanskrisen 2008 tog den meriterade republikanske kongressledamoten Al Green till orda:

”Ögat kan uppfatta det som att ni sju har något gemensamt.”

Efter att ha blickat ut över en skara manliga vd:ar för alltifrån Citigroup och JP Morgan Chase till Morgan Stanley och Bank of America konstaterade Al Green att de alla var vita män som också hade det gemensamt att de predikade mångfald.

Han knöt ihop resonemanget med att fråga om de trodde att deras efterträdare skulle kunna bli en kvinna och/eller en färgad person. Ingen räckte upp handen.

Allt enligt en artikel i oktobernumret av amerikanska tidskriften Fortune.

Trots metoo och andra initiativ konstaterar redaktionen att Wall Street alltjämt är en plats där kvinnor sällan eller aldrig når den absoluta toppen.

Mansherraväldet hos Wall Streets banker är extra anmärkningsvärt med tanke på att alltfler branscher från olje- till bilindustrin har fått se kvinnor på vd-poster.

Sedan man började kartlägga förekomsten av kvinnliga vd:ar hos Fortune 500-bolag har man endast lyckats identifiera två kvinnliga bank-vd:ar.

Allt är dock inte becksvart – de öppna sexuella trakasserierna som en gång i tiden präglade Wall Streets machokultur är allt mindre vanligt.

Ledare har erkänt behovet av att vara inkluderande samtidigt som själva rekryteringsmaskineriet är anpassat för att uppnå en jämnare och mer rättvis könsfördelning.

Men även om många av de stora hindren är försvunna gör alltjämt subtila hinder som exempelvis stöd för kvinnor att ta sig till toppen att deras framfart bromsas.

Fortune har intervjuat drygt dussintalet kvinnor som är långvägare inom bank och finans , vissa har valt att vara anonyma för att kunna tala mer öppet om tidigare arbetsgivarna.

Intervjuerna ger en röd tråd – Wall Streets ”mansklubbar” består och det finns en uppfattning bland männen att kvinnorna inte är reda att ta över topp-posterna.

Ironiskt i sammanhanget är att det för ett drygt decennium sedan såg ut som att det beryktade glastaket skulle krossas i tusen bitar genom att tre kvinnor mer eller mindre såg förutbestämda ut att ta över.

En var Sallie Krawcheck som Fortune genom hennes roll som medgrundare och vd för
investmentfirman Ellevest än idag ser som en av Wall Streets mäktigaste kvinnor.

Mitt i allt slog dock finanskrisen till och vände upp och ned på situationen.

Och det har blivit värre med jämställdheten efter krisen, enligt Sallie Krawcheck.

En Mckinsey-studie ger henne vatten på kvarn. Av 14 000 anställda vid 39 finansiella firmor på Wall Street låg den kvinnliga andelen för ingångsjobb på 51 procent, medan den på ledningsnivå sjönk till 20 procent.

Det här bör ställas i relation till att en global IMF-studie kring fördelarna med kvinnligt ledarskap – åtminstone på styrelsenivå – har funnit att finansiella institutioner med en högre andel kvinnliga direktörer tenderar att visa alltifrån starkare kapitalbuffertar till att ha lägre andelar lågpresterande lån.

Förutom att McKinsey-studien fann klassiska skäl som att kvinnor i högre utsträckning än män brottas med att balansera privat- och arbetsliv saknar kvinnorna ofta det stöd som krävs för att nå toppen.

Det skapar i sin tur en ond cirkel i form av brist på kvinnliga förebilder.

Därmed uppstår frågan: Vem blir första kvinna att leda en av Wall Streets största banker?

Fortune konstaterar att det tidigare i år fanns tecken på att problemfyllda Wells Fargo skulle få en kvinna som vd, men att det mesta nu lutar åt att en tidigare vd och därmed man tar över.

Fram tills hearingen fanns också någon form av konsensus om att tre kvinnor hade synnerligen goda chanser att bli den som tar över vd-posten för JP Morgan Chase när dess 63-årige ordförande och vd Jamie Dimon lämnar.

Men hur det blir med den saken återstår nog att se.

Fortune rapporterar nämligen att Jame Dimon två dagar in i hearingen också fick besvara frågor om hur han ser på sin efterträdare.

Förutom konstaterandet att banken har ”fantastiska kvinnor” menade han att det kan bli en kvinna som tar över eller inte bli det.

Och att hur det blir med den saken beror på ”tillfälligheter”...

Läs även: "Sänk garden – och bygg ett vinnande team"