Fotograf: Unsplash

SAS:s siffror stiger – fler passagerare och ökade intäkter

Aktien lyfter med 7 procent. 

SAS-koncernens reguljära passagerartrafik, RPK, ökade med 2,3 procent i september 2019 jämfört med samma månad i fjol.

Kabinfaktorn för reguljärtrafiken minskade med 0,7 procentenheter till 77,3 procent.

Totalt hade SAS Group cirka 2,94 miljoner passagerare under månaden, marginellt upp jämfört med samma månad året innan, varav reguljärtrafiken stod för 2,78 miljoner, en minskning med 0,2 procent.

”I samtliga tre skandinaviska länder ökade efterfrågan på inrikesresor, mätt i passagerarkilometer. Ökningen uppgick till 6,3 procent, där Norge uppvisade den starkaste tillväxten. Europeiska linjer visade också tillväxt, men en fortsatt svag svensk krona och geopolitisk osäkerhet har dämpat efterfrågan på interkontinentala resor, till och från Skandinavien”, skriver SAS.

Flygbolagets valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, var upp 5,4 procent i september jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till tillgänglig flygstol, var upp 4,4 procent.

Den förbättrade yielden och enhetsintäkten återspeglar förbättrad balans i iurbud och 3efterfrågan i Skandinavien, skriver SAS.

Total kapacitet ökade med 1,5 procent.

”Det är uppmuntrande att arbetet med att anpassa vår produktion till säsongsefterfrågan återspeglas i fler resenärer. Att inrikestrafiken växer kopplar vi till vårt arbete att förbättra kunderbjudandet och ansträngningarna att minska klimatpåverkan”, kommenterar vd Rickard Gustafson.

Läs även: Minskad flygskam hos SAS-resenärer – kan köpa eget biobränsle


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST