Bild: Amanda Lundeteg, vd och talesperson. Fotograf: VA Montage: Pixabad/Linnéa Jonasson

Ett ”glastak” krossat – fastighetsbranschens börsbolag är först att nå 40 procent kvinnor i ledningsgruppen

En tredjedels ökning av antalet jämställda börsbolag, rekordlåga nivåer för bolag utan kvinnor i ledningen och en ökning av andelen kvinnor på vd-posten. Även om mycket arbete återstår råder inga tvivel om jämställdheten i näringslivet går åt rätt håll. 

Fastighetsbranschen har som första bransch av 11 nått ett snitt på 40 procent kvinnor i ledningsgruppen.

Det visar den senaste rapporten från Allbright-stiftelsen.

”Det är glädjande att börsen äntligen förärats med sin första jämställda bransch, men bland tio resterande branscher återstår mycket jobb att göra”, säger Amanda Lundeteg i en kommentar.

Generellt sett visar rapporten att andelen jämställda ledningsgrupper oavsett bransch har ökat med en tredjedel till att numera utgöra 19 procent av börsens bolag.

Dessutom har andelen börsbolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen sjunkit från en femtedel till en fjärdedel.

Fortsätter utvecklingen i samma tempo kommer Allbright lagom till nästa rapport att kunna påvisa fler jämställda börsbolag än bolag utan kvinnor i ledningsgruppen, enligt Amanda Lundeteg.

Men även om hon ser allt det som delsegrar finns smolk kvar i bägaren som påverkar segerns sötma.

Ett exempel är att även om industrin tycks ha fattat ”jämställdhetsgaloppen” har den bara kommit halvvägs i det att andelen kvinnor numera utgöra en andel på en femtedel i ledningsgrupperna.

”I denna takt kommer industrin att nå jämn könsfördelning på ledningsgruppsnivå först om 35 år”, säger Amanda Lundeteg i en kommentar.

En ytterligare smolk i bägaren är att en majoritet av bolagen visar en stagnerande utveckling när det gäller att utse kvinnor till vd-posten eftersom andelen har ökat med en futtig procentenhet till 24 procent.

Då bör man ändå komma ihåg att rapporten visar att kvinnliga vd:ar tenderar att utklassa män när det gäller jämställd rekrytering samt att bolag med kvinnor på vd-posten som alltifrån Billerud Korsnäs och Clas Ohlson till Eniro visar rejäla uppsving.

Ett stort problem är att en majoritet av börsbolagen visar liknande tendenser i det att när man väl har rekryterat en kvinna till ledningen lutar man sig förnöjt tillbaka i tron att arbetet är gjort.

Då bör man komma ihåg att studier visar att kvinnor måste utgöra minst 30 procent för att nå den kritiska massa som verkligen gör deras röst hörd.

Ett ytterligare orosmoln är att jämställdhetsarbetet på styrelsenivå tycks ha nått ett oroväckande stopp i det att andelen kvinnor blott snittar 34 procent för andra året i rad.

”När styrelserna inte till lika hög grad har intressenters ögon på sig har arbetet för jämställdhet tydligt mattats av”, säger Amanda Lundeteg i en kommentar.

Situationen blir knappast bättre att av de 55 börsbolag som har valt att rekrytera ny vd har det i 8 fall av 10 blivit att män ersätter män.

Därmed konstaterar Amanda Lundeteg att ”könsstereotypa föreställningar” om vem som är bäst lämpad för rollen alltjämt styr rekryteringen då någon exempelvis ska ta steget från ledningsgruppen till vd-posten.

Läs även: Allbrights vd: Blandade bolag är bättre bolag – det handlar om lönsamhet