Jonas Nyman & Ulrika Sedell Fotograf: Hans Olof Öberg

"Sänk garden – och bygg ett vinnande team"

Det är tydligt att vi måste göra plats för ett nytt, mer känslosamt mansideal .

Trots att det sitter över 150 personer i publiken, mitt i den brusande Bokmässan, så kan man höra en knappnål falla. Det är seminarium om boken Manlighetskoden och på scenen berättar Anders Danielsson, landshövding och f.d. generaldirektör för Säpo och Migrationsverket, om en personlig tragedi.

För några år sedan hade han tillsammans med en ledarskapskonsult planerat för två dagars utveckling med ledningsgruppen på Migrationsverket. Allt var förberett och fullt fokus riktat på det krävande och viktiga arbetet. Men dagen innan ledningsgruppen ska träffas blir Anders, för honom helt oväntat, lämnad efter 28 års äktenskap.

Efter en lång sömnlös natt bestämmer han sig för att ställa in men blir till slut övertalad av ledarskapskonsulten att genomföra dagarna ändå.

Boken Manlighetskoden bygger på samtal med 15 män och en kvinna, som tidigare levt som man, vilka alla på olika sätt brutit med traditionella förväntningar på vad det innebär att vara man i en ledande position. Ur deras berättelser framträder möjliga vägar för att skapa ett inkluderande arbetsklimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal. Medverkar gör bland andra näringslivstopparna Caroline Farberger, Erik Ringertz, Arthur Engel, Håkan Samuelsson och Gerhard Bley.

Konsulten ger honom rådet att berätta om sin situation för ledningsgruppen, vilket han är motvillig till då han menar att som chef ska han vara den som andra kan luta sig mot och att han behöver visa styrka och trygghet.

Till slut blir han ändå övertalad.

”Vi sitter i en cirkel utan bord. Jag gråter när jag berättar för gruppen och det blir knäpptyst i rummet. Efter några minuter så tar en i ledningsgruppen till orda och berättar om sin tragedi, det fortsätter, så berättar nästa, nästa och nästa. Jag insåg där och då att det är när vi sänker garden som vi ger möjlighet att skapa en tillit i gruppen som behövs för att klara påfrestningar.”

På scenen finns flera ledare från boken Manlighetskoden, Reuben Sallmander, skådespelare och Arthur Engel, rådgivare och styrelseproffs.

Arthur berättar om att han ställde alldeles för höga krav på sig själv som vd för Gant och Reuben berättar om hur han rannsakade sig själv när #metoo-uppropet drog igång på Dramaten.

De återkommer alla tre till vikten av att göra upp med machoidealet; att alltid vara stark, säker och återhållsam med att visa känslor. Flera ledare i boken berättar att de har fått en social uppfostran från omvärlden som gjort att de byggt en fasad som har varit svår att rasera.

En amerikansk studie, ”What CEOs are afraid of” (Roger Jones, HBR Feb 2015), visar att chefers största rädsla är att visa sig inkompetenta. Den rädslan minskar deras självförtroende och underminerar relationer. Men genom att hålla upp en fasad, en ”professionalism”, som är förknippad med en hållning som är distanserad, rationell och lite kylig så är det svårt att skapa autentiska relationer .

Psykologen Lasse Övling, känd som radiopsykologen i Sveriges Radio P1, berättar i ett montersamtal senare på samma Bokmässa att han ofta träffar chefer och inte sällan män som har problem med att visa sin rädsla och sårbarhet.

Han berättar om en koncernchef som drevs av rädsla för att misslyckas för att han trodde att det skulle resultera i att han skulle förlora sin fru, göra barnen besvikna och åka ut ur alla professionella nätverk som han deltog i. Han upplevde det sociala trycket som enormt starkt och hämmande.

Arthur Engel, Reuben Sallmander och Anders Danielsson talar i Manlighetskoden om konsekvensen av att fly sin rädsla och råder andra att stanna kvar i känslan istället för att uppehålla sig med aktiviteter eller ta till olika former av missbruk. Reuben menar att det handlar om att erkänna och acceptera smärtan och att det är först då du kan både kommunicera den och skaffa strategier för att hantera den.

Den moderna, känslosnåla manliga stereotypen är en produkt av industrialiseringen trots att vi i dag lever i ett postindustriellt samhälle. Det är tydligt att vi måste göra plats för ett nytt, mer känslosamt mansideal – ledarna i Manlighetskoden visar vägen för det.