”Vi ser inga problem att kombinera hög tillväxt med lönsamhet”

Nu fortsätter Veckans Affärers artikelserie om investerare. Den här veckan har vi pratat med Patrik Hedelin, medgrundare till riskkapitalbolaget eEquity som är en av Sveriges största investerare i e-handelsbolag.

Vad är egentligen viktigt för investerare? Hur tänker de kring värdet, och vad får dem att falla för ett bolag? Häng med i Veckans Affärers artikelserie om investerare.

Den här veckan har vi pratat med Patrik Hedelin, medgrundare till riskkapitalbolaget eEquity, en av Sveriges största investerare i e-handelsbolag. De förvaltar två miljarder kronor i sina fyra fonder som ger en årlig avkastning på cirka 25-35 procent per år. I portföljen finns bolag som NA-KD, iDeal of Sweden and Footway. Hedelin har en bakgrund som grundare av Bokus och floppade Boo.com.

Läs även: SEB-spinoff gör sin första investering – fler på gång inom kort

Vad går du och funderar på just nu?

”Framtidens detaljhandel och hur man ska positionera sig och jobba med enkelhet, skalbarhet och automation. Hur vi automatiserar lagren och marknadsföringen, inför robotar i lagren och jobbar med marketing automation och AI, bygger globala strukturer och korsbefruktar portföljen. Vi har en sektorportfölj just för att kunna överföra best practice.”

”Vad som är utmaningen? Den starka tillväxten, att utöka personalstyrkan och hinna med kompetensmässigt, bara onboarding, växa in i och bli produktiv på jobbet tar tid.”

”Om det finns något att oroas över? Skillnaden mellan bra och dåliga bolag ökar allt mer. De bolag i detaljhandeln som inte förstår hur de ska ställa om kommer gå i konkurs och försvinna. Vi har en del fysiska butiker, men det är bara för marknadsföring.”

Vad får dig att falla för ett bolag?

”Vi investerar i bolag med egna varumärken med 50-200 miljoner kronor i omsättning med målet att ha tjänat tre och en halv till fem gånger den ursprungliga investeringen vid exit. Vi vill att de ska vara aktiva i sociala medier – Google, Facebook, Insta med mera – jobba med influencers etc.”

”För att jag ska falla för ett bolag vill jag ha en samsyn med entreprenören, vd:n och ledningsgruppen om vilken typ av bolag vi ska bygga för att de vill dela kompetens med oss och vara en del av vår portfölj. Jag gillar dem som är ödmjuka, som kan ta till sig saker, de som inte vill det går bort på en gång.”

Hur säger du nej?

”Vi gör fyra nya investeringar per år och tittar på hundratals bolag. Vi är ganska tydliga med vad vi vill, det vill säga att skala upp bolagen från ca 50-200 miljoner kronor till en miljard kronor i omsättning. Jag tycker det är viktigt att entreprenörerna själva har en tydlig vision och mål kring vad de vill åstadkomma som vi sedan kan stötta dem i att uppnå.”

Hur tänker du vad gäller värdet?

”Vi ska ge bra avkastning till våra investerare. Våra fonder, som har en löptid på tio år, måste kunna avkasta 20-30 procent årligen. Det har vi slagit hittills. Vi satsar nu på produktbolag på global bas, med egna varumärken och höga marginaler, som kan växa med god lönsamhet. Vi ser inga problem att kombinera hög tillväxt med lönsamhet.”

”Vår konkurrensfördel är inte pengar. Våra entreprenörer kommer till oss för att de vill in i familjen av bolag där de kan dela kunskap och erfarenheter med varandra och på så sätt växa snabbare till lägre kostnad. För att kunna leverera fem gånger pengarna till våra investerare så räcker det med en tillväxt på 37 procent per år givet att vi går in och ut på samma multiplar. De flesta av våra bolag växer 100 procent, vilket ger alla en mycket högre avkastning vid exit. Eftersom många av våra bolag är ganska globala så får våra investerare en bred geografisk exponering genom oss.”

Hur ser du på marknaden?

”För vår del har konjunkturen mindre betydelse. För e-handeln är det snarast positivt, folk handlar mer på nätet i sämre tider för att det är billigare. Vi är inne i en konjunkturtopp, pengar har aldrig varit billigare, men vi ser alla tecken på bubblor. Många storbolag har startat egna VC lådor vilket också är ett tydligt tecken på konjunkturtopp. Inom VC upplever vi att för mycket pengar jagar för få bolag vilket driver upp värderingarna medan vi arbetar mer med growth equity.”

Vad driver dig?

”Jag älskar möjligheten att arbeta med unga, duktiga, hungriga och ambitiösa entreprenörer och få dem att snabbare nå sina bolag. Frågor vi ofta driver för att bygga aktieägarvärde är inom enkelhet, skalbarhet och automation. Fördelen idag är att du inte behöver gissa någonting längre utan att allt kan vara datadrivet.”

”De flesta detaljhandelsbolagen är lyckligt omedvetna om sin egen ineffektivitet där de aktivt köper kunder som har ett negativt täckningsbidrag som bara försämrar lönsamheten. Jag gillar att bygga långsiktigt framgångsrika bolag. Vi jobbar mycket med hållbarhetsfrågor, en del av våra företag har negativ miljöpåverkan och vi funderar kring hur vi kan jobba cirkulärt och öka återanvändningen inom t ex NA-KD.”

”Det pågår en väldigt stor förändring i värdekedjan där det blir svårare för mellanhänder såsom grossister och återförsäljare. I ena änden av värdekedjan finns de sociala medieplattformarna såsom Facebook och Google som sitter på många nya potentiella kunder medan produktägarna sitter i den andra änden. Detta är en av orsakerna att vi tycker det är riktigt intressant med produktbolag som vi kan skala globalt.”

Vad har starten av Bokus och Boo.com-floppen lärt dig?

”Många av de strategier vi utvecklade på Boo.com-tiden är till stor del samma som vi arbetar med idag. De främsta orsakerna till att Boo.com var för tidigt var för det första att det tog längre tid än förväntat att rulla ut bredband, för det andra att Google ännu inte hade utvecklat Google adwords vilket omöjliggjorde online marknadsföring och för det tredje att det inte fanns någon standardiserad teknologi, utan Boo.com fick utveckla allt själva.”

När sover du inte gott om natten?

”Jag sover alltid gott om natten men det gäller att alltid vara nyfiken, otålig och tillräckligt famåtlutad.”

Läs även: ”Det krävs fler investerare som följer Klarna och Spotify-exemplen inom greentech”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST