Fotograf: Otovo / Pexels

Därför har Sverige hamnat på efterkälken i solcellsinstallationer: ”Handlar definitivt inte om någon avmattning i marknaden”

Sverige ligger långt efter andra europeiska länder i installerad solenergi. Babak Tighnavard, vd på solcellsbolaget Otovo AB, förklarar varför.

Det satsas på solceller i Sverige, inte minst genom statliga subventioner. I höständringsbudgeten sköt regeringen till ytterligare 500 miljoner kronor under 2019 till investeringsstödet för solceller. Samtidigt föreslog regeringen i budgetpropositionen en ökning av investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för nästa år.

Trots subventioner och en marknad i stark tillväxt ligger Sverige långt efter andra europeiska länder i installerad solenergi.

”Idag kommer 0,4 procent av den totala elproduktionen från solceller i Sverige. Det kan jämföras med Tyskland som ligger på 7,9 procent och Danmark på 2,9 procent. Räknat per invånare är Danmark fyra gånger så stora som Sverige och Tyskland 13 gånger”, säger Babak Tighnavard, vd på solcellsbolaget Otovo.

Det finns enligt Babak Tighnavard två huvudsakliga förklaringar till eftersläpningen, vid sidan av att såväl Danmark som Tyskland börjat med sina subventioner tidigare än i Sverige.

Den första är kötiden för att få besked från Länsstyrelsen angående subventioner.

”I Norge fungerar systemet mer som ROT och pengarna blir oftast utbetalda inom två månader från installationstillfället. I Sverige har väntetiden visserligen sjunkit från två år till under ett år, men det är fortfarande alldeles för länge för att få svar om man är beviljad stödet.”

Den andra förklaringen handlar om att kunden inte är säker på att få stödet om pengarna till stödet tar slut. Med ett säkrare stödsystem i likhet med ROT-avdraget skulle osäkerheten kring solceller minska.

”Om vi ska kunna nå Energimyndighetens mål att 5 till 10 procent av Sveriges totala elanvändning ska kunna produceras av solceller 2040 så måste vi arbeta fram ett fungerande stödsystem. Det handlar definitivt inte om någon avmattning i marknaden”, säger Babak Tighnavard.

Läs även: Batteridrottningen tecknar nytt avtal – nu kommer hennes uppfinning till solcellstäta Australien


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST