Fotograf: Pexels

Flygresandets tillväxt kan halveras – på grund av kundernas klimatångest

Kundernas oro för klimatpåverkan kan halvera flygresandets väntade tillväxt, enligt en studie från UBS.

Den väntade tillväxten i flygresandet kan komma att halveras till följd av kundernas oro för flygets klimatpåverkan.

Det visar en omfattande undersökning genomförd av UBS, där 6.000 invånare i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike svarat på frågor om sina flygvanor, skriver Independent.

Enligt UBS har klimatoron spridit sig bland konsumenterna. Av de tillfrågade uppger 21 procent att de medvetet och av oro för klimatet minskat sitt flygande under det senaste året.

UBS uppger att andelen som medvetet dragit ned på flygandet har stigit märkbart sedan den senaste studien, som gjordes i maj i år. Enligt banken kan förändringen delvis bero på de svenskmyntade fenomenet "flygskam", som gjorts känt genom den unga svenska aktivisten Greta Thunberg.

Antalet flygresor har på senare tid ökat i en takt av 4-5 procent per år, vilket är den tillväxttakt världens två största flygplanstillverkare Boeing och Airbus använder sig av för att göra framtidskalkyler. Baserat på den nya trenden förutspår dock UBS att flygresandet inom EU framöver kommer att växa med endast 1,5 procent, och i USA med 1,3 procent. Om UBS prognoser slår in kan det innebära att antalet beställda flygplan minskar med 110 per år, skriver Independent.

Läs även: Minskad flygskam hos SAS-resenärer – kan köpa eget biobränsle


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST