Scanias vd Henrik Henriksson Fotograf: Pressbilder Scania

Nu vill lastbilsjätten investera i elvägar

Scania står bakom byggandet av en elväg men byråkratiska processer behöver påskyndas och politiska beslut måste fattas redan nu, menar Henrik Henriksson, vd för Scania.

Transportsektorn behöver minska utsläppen med 70 procent till 2030. Moderaterna samt Liberalerna ser elvägar som ett nödvändigt medel för att Sverige ska nå de satta klimatmålen.

Scania ska se över vad som kan göras för att ”lägga i en högre växel”, säger lastbilstillverkarens vd Henrik Henriksson till Dagens Industri.

Det krävs ett aktivt agerande av politiker för att genomföra den investeringstunga omställningen. 

Scania kan vara med och investera i infrastruktur men deras fokus ligger främst på fordonen. 

”Vår huvuddel handlar om att ta fram produkter som kommer fungera i sådana här transportsystem. Då måste vi ta fram nya komponenter för eldrift. Det är där vi gör de tunga investeringarna”, säger Henrik Henriksson och tilläger att olika aktörer behöver gå ihop kring att skapa infrastrukturen för en elväg.

Det Lundbaserade företaget Elonroads har tagit fram en väg med laddskenor. Lösningen, som snabbt kan installeras direkt på asfalt, bygger på ledande räls som inte sticker upp så mycket att den stör trafiken.

Elonroads är nominerade till VA:s innovationspris, E-prize.

”Vi vill bygga framtidens fossilfria transportlösningar, förflytta människor och varor utan att belasta miljön som vi gör i dag. Med självkörande fordon kan man låta fordonen jobba dygnet runt, använda färre fordon och dela på flottan”, säger Dan Zethraeus till VA.

Läs hela arikeln: Laddar medan du kör – framtidens fossilfria transportlösningar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST