Krönika: ”Värderingar har aldrig varit viktigare”

Från min horisont – som expert på rekrytering och organisationsutveckling – har värderingar aldrig varit viktigare, och uttrycket ”Hire for attitude, train for skills” aldrig varit så angeläget. Det skriver Christina Hammer i en gästkrönika.

När jag startade mitt bolag inom talangförsörjning för 25 år var det ingen som pratade om värderingar i rekryteringsprocesserna. Kandidater skulle anställas på tidigare prestationer, exakta kompetenser och goda referenser.

Huruvida den tilltänkta medarbetarens värderingar matchade företagets värdegrund var irrelevant. Bolagens värderingsdokument – ja, det fanns ofta ett sådant – var inte så mycket mer än just ett dokument, som låg undanstoppat och bortglömt i en skrivbordslåda. 

Idag pratar alla om värderingar. Vi vet att de är viktiga. Trots det är min erfarenhet att få bolag lever efter sina värderingar. Än mindre låter man dem styra i sökandet efter nya medarbetare. Här finns ett stort glapp – och det måste vi täppa till.

Från min horisont – som expert på rekrytering och organisationsutveckling – har värderingar aldrig varit viktigare, och uttrycket ”Hire for attitude, train for skills” aldrig varit så angeläget. 

Varför? Jo, därför att vi lever i en snabbföränderlig värld, vilket innebär att den traditionella organisationen håller på att monteras ned. Medarbetare jobbar på olika tidpunkter, från olika platser och leder sitt eget arbete. ”Avdelningen” upphör att existera när fasta medarbetare, giggare och specialister måste jobba tillsammans.

Och viktigast av allt; kompetens har blivit en färskvara. I tider av automatisering och digitalisering måste vi ständigt lära om och lära nytt. I det läget är företagets värderingar – omsatta i tydliga beteenden – det enda som är konstant. Det är de som styr besluten, bygger varumärket och hjälper dig att ta bolaget i den riktning du vill. 

När jag och mina kollegor letar talanger idag tittar vi allt mer sällan bakåt, på erfarenheter och meriter, och allt oftare på potential.

Och där finns det egentligen bara en faktor som styr; kandidatens värderingar. Människor kan alltid lära sig nya saker och utveckla sin kompetens, men få kan ändra sin värdegrund, sina beteenden och sin övertygelse. 

Självklart kan det vara svårt att få till värderingsstyrd rekrytering i praktiken. Trots mina 25 år i branschen har jag själv begått misstaget att blunda för värderingar när vi rekryterat till vårt eget bolag.

Det är ofta bråttom att hitta rätt kandidat. Man bländas av perfekt matchande krav och fina meriter. Och man vill ju så gärna att personen ska vara rätt! Men det straffar sig naturligtvis – och kostar mängder av tid och energi.

Så svaret på frågan ”Hur lockar jag de bästa medarbetarna och får dem att stanna?” (och ja, jag får den så gott som dagligen) är: Plocka upp värderingarna ur skrivbordslådan och gör dem till din kompass.

Prata om dem på jobbet varje dag, mät hur de efterlevs och belöna goda beteenden. Och glöm inte att du som ledare måste vara bäst i klassen. Ledare och entreprenörer som lever sina värderingar har förutsättningar att attrahera de bästa medarbetarna och bygga en stark organisation som står pall när förändringens vindar blåser.

Christina Hammer är medlem i 17-nätverket grundare till Hammer & Hanborg, ett konsultföretag inom rekrytering, organisationsutveckling och förändringsledning med verksamhet i hela Norden. I dagarna släpper hon boken ”Framtidens professionella liv” som presenterar tio nycklar för att rusta organisationer för framtiden.