Fotograf: Unsplash

Bettingsektorns gunstling ser comeback efter regleringens nota på 300 miljoner

Omregleringens år 2019 har varit hårt mot Kindred. 

Under det första halvåret har den svenska marknaden kostat över 300 miljoner kronor i minskad lönsamhet för bettingbolaget. Vd:n lovar bättring.

”Sverige kommer att fortsätta förbättras och inom en tid så kommer vi att vara tillbaka på samma lönsamhet som innan omregleringen. Hur lång tid det tar är lite upp till oss hur länge vi vill ligga på en högre nivå av marknadsföringsinvestering i Sverige”, säger Kindreds vd Henrik Tjärnström i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Kindred inledde året som bettingsektorns gunstling. Stor andel av spelöverskottet från sportbok snarare än kasino, ett etablerat varumärke i kombination med erfarenhet från lokalt reglerade marknader gjorde Kindreds aktien populär och under årets första månader steg aktien när många av sektorkollegorna gick i motsatt riktning.

Men efter det första kvartalet tornade molnen upp sig även för Kindred och på rapportdagen för det andra kvartalet rasade Kindred 27 procent efter ett kraftigt reducerat ebitda-resultat som belastades med 9 miljoner pund från den omreglerade svenska marknaden.

Det var förvisso en förbättring från det första kvartalet då Sverige tyngde med 17 miljoner, men det var inte tillräckligt, och inför den kommande rapporten för det andra året är aktiemarknadens krav på en sekventiell förbättring i Sverige höga.

”Vi förväntar oss en gradvis förbättring i Sverige, vilket är en kombination av att vi förändrar vårt erbjudande så att det blir mer relevant för kunderna i den nya miljön, samt att det blir en utslagning i marknaden där marknadsandelarna bör flyta tillbaka till de stora operatörerna”, säger Henrik Tjärnström.

Många menar att en konsolidering på den svenska marknaden skulle vara en logisk konsekvens av den trängsel som följt på omregleringen. Men Henrik Tjärnström är inte övertygad om att den kommer att ske genom förvärv, i synnerhet nu när lönsamheten viker i marknaden. Då tror han mer på en indirekt konsolidering genom utslagning av mindre operatörer.

”De större operatörerna har inga incitament att köpa de mindre som det ser ut nu, för om de går under så kommer marknadsandelarna att flyta tillbaka till de större ändå. Det tror jag är en anledning till att det inte skett ännu”, säger han.

För Kindreds del så har förvärv varit en bärande del i tillväxtstrategin. Under de senaste fjorton åren har bolaget genomfört tolv förvärv, men med det senaste förvärvet av 32 Red i Storbritannien 2017, och en bransch som är på väg att lämna tonåren, är det många som undrar när nästa förvärv kommer.

”Det är en tidsfråga, och alltså inte en fråga om, utan när”, säger Henrik Tjärnström men påpekar samtidigt att det är organisk tillväxt som bolaget först och främst fokuserar på.

Tidigare förvärv som bolaget gjort har syftat till att bredda den geografiska närvaron och då framförallt till marknader som har, eller står inför, en omreglering. Ett modus operandi som lätt för tankarna till USA, där Kindred gick live i New Jersey för ett par veckor sedan. Bolaget kommer att gå live i Pennsylvania under det fjärde kvartalet i år.

”Ja, vi tittar brett, även globalt, men det vi har gjort nu i USA är att söka tillgång till marknaden via lokala partnerskap men med eget varumärke. Sedan tittar vi i vilken mån det finns tillgångar och möjligheter att hjälpa vårt intåg i marknaden och där får vi se om och när vi hittar något”, säger Henrik Tjärnström.

Han har tidigare sagt att USA kan bli den största marknaden på tre till fem års sikt. Samtidigt är det ett stort jobb att lansera ett helt nytt varumärke på jättemarknaden i väst, och såväl Kindred som analytiker har varit försiktiga med att teckna in den amerikanska potentialen i prognoserna, och osäkerheten kring när USA kan tillföra lönsamhet är fortsatt stor.

”Vi har varit ärliga och sagt att vi förväntar oss inte positivt bidrag från USA i närtid, det kan ta ett antal år. Det är i grunden ingen skillnad mot när vi går in i en ny marknad i Europa, skillnaden är att här kommer det väldigt många nya marknader på kort tid.”

Så om USA kommer att dröja med svarta siffror, var ska bolaget hitta lönsam tillväxt den närmsta tiden? För helåret 2018 låg ebitda-marginalen på 22 procent - under det första halvåret i år hade den sjunkit till 14 procent.

Geografiska vita fläckar finns i Sydamerika, Afrikaoch även i Asien, om och när marknaderna där regleras. Men även där kommer det rimligen att vara en lanseringsfas förknippad med högre kostnader än intäkter.

”I grova drag handlar de om att gräva där vi står. I Europa sker fortfarande en relativt liten del av allt spelande online. I Sverige så är kanske 50 procent online, men längre söderut är motsvarande siffra mellan 10 och 15 procent, så det finns fortfarande en stor tillväxtpotential i den underliggande transformeringen i Europa”, säger Henrik Tjärnström.

Med ett eget innehav i Kindred på drygt 1,6 miljoner aktier tillhör Henrik Tjärnström det övre skiktet i den så kallade pilotskolan bland börsens vd:ar. Därmed blev också den förra kvartalsrapporten, åtminstone värdemässigt, kostsam när aktien hade sin sämsta dag i bolagets noterade historia och minskade värdet på Henrik Tjärnströms privata portfölj med nära 37 miljoner kronor på rapportdagen.

”Jag tittar inte på ett kvartal hit eller dit, vi har en bra möjlighet över lång tid och jag ser det mer som en pensionsförsäkring. Det går lite upp och ner som med allt annat.”

Det är dock en pensionsförsäkring med lite högre risk?

”Haha, ja jag kanske jobbar i rätt bransch”, skrattar Henrik Tjärnström som menar att det är logiskt att investera där han själv har kontroll och att han inte har tid att sätta sig in i andra sektorer vilket gör det svårt att hitta något som skulle vara en bättre placering.

Den 25 oktober kommer rapporten för det tredje kvartalet för omregleringsåret 2019.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST