Ángel Gurría är generalsekreterare för OECD sedan 2006. Fotograf: Wikimedia Commons

Så bräcklig är världsekonomin – OECD spår svagaste tillväxten sedan finanskrisen

OECD konstaterar att stigande handelsspänningar tar ut sin rätt.

Den globala ekonomin har blivit allt bräckligare och osäker, med en inbromsning i BNP-tillväxten och tilltagande nedsiderisker. Det uppger OECD i sin senaste prognos, i vilken organisationen har sänkt sina prognoser för den globala ekonomin.

OECD spår nu att den globala ekonomin kommer att växa med 2,9 procent i 2019 och 3,0 procent 2020, vilket skulle vara de svagaste tillväxttakterna sedan finanskrisen. Tidigare prognoser var en tillväxt om 3,2 respektive 3,4 procent.

"Ekonomiska utsikterna försvagas för både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier, och den globala tillväxten riskerar att fastna på ihållande låga nivåer om inte stadiga åtgärder vidtas från regeringarna", uppger organisationen.

OECD konstaterar bland annat att stigande handelsspänningar har tagit ut sin rätt på det ekonomiska förtroendet och investeringarna.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST