Fotograf: Unsplash

Minskad flygskam hos SAS-resenärer – kan köpa eget biobränsle

Biobränsle ska minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent.

Flygbolaget SAS lanserar nu en möjlighet där flygbolagets kunder ska kunna köpa biobränsle för att minska sitt klimatavtryck. Biobränsle ska minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent och genom satsningen hoppas SAS kunna bana väg för en storskalig och konkurrenskraftig produktion av biobränsle.

”Ökad användning av biobränslen, som minskar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent jämfört med fossila bränslen, är en grundförutsättning för ett mer hållbart flyg och för att SAS ska nå sin målsättning att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2030”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SAS arbetar på olika sätt för att främja en storskalig produktion av avancerat biobränsle i Skandinavien. De volymer som produceras i dag räcker inte till och priset är 3-4 gånger högre än för fossilt bränsle. SAS uppger att bolaget inte gör någon vinst på bränslet som resenärerna köper och det adderas till biobränslet som SAS redan köper in.

Läs även: Svensk skam stort hot mot flygindustrin – även bortom Europa


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST