Fotograf: Wikimedia Commons

Gates: “Vi är inte ens i närheten av att hinna nå FN:s mål till 2030”

Nu har Bill Gates rapport Goalkeeper släppts.

Bill Gates rapport Goalkeeper, som mäter hur väl världen jobbar på för att nå FN:s 17 hållbarhetsmål till 2030, har i år ett tydligt budskap, skriver FT.

"Om man tittar på takten hur vi rör oss mot målen som världen satt upp så är vi inte ens i närheten av att klara av att nå dem till 2030", säger Bill Gates till Financial Times med anledning av att årets utgåva av hans rapport Goalkeeper har publicerats.

Han tar fasta på målet att minska ojämlikheten i världen, vilket ur hans perspektiv är det viktigaste. Men hans syn på ojämlikhet är mycket bredare än de flesta politiska debatter, som handlar om förmögenhetsfördelning, är, skriver tidningen.

"Vårt fokus är att vi inte tycker att barn ska dö innan de fyllt fem år och att människor ska ha chans att få en bra utbildning. Så vi tittar på ganska grundläggande behov kring hälsa, mat och utbildning", säger han till FT.

Trots hans oro för detta var Bill Gates relativt optimistisk.

"Det är ändå fantastiskt att se att såväl länder som mindre geografiska områden gör framsteg och att det finns väldigt få exempel där utvecklingen går bakåt."

Antal barn som dör före fem års ålder minskar liksom för tidigt födda barn, även om den förstnämnda kategorin minskar snabbare.

"Över hälften av all barnadödlighet sker nu under de första 28 dagarna. Här måste vi fokusera mer", skriver Bill Gates i rapporten.

Läs även: Hans smarta lösning minskar vattenbehovet med 30 procent


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST