Fotograf: TT

"Risk att oljepriset stiger över 100 dollar"

Commerzbank diskuterar i ett marknadsbrev olika scenarior som kan inträffa.

Efter helgens attacker mot oljeanläggningar i Saudiarabien med påföljande produktionsstörningar spekulerar nu marknaden i följdeffekter om inte produktionen återställs snabbt. Iran misstänks som delaktig i händelserna.

Commerzbank diskuterar i ett marknadsbrev olika scenarior som kan inträffa.

I basscenariot kommer produktionen att normaliseras inom förutsebar framtid. USA:s besked att lätta på de strategiska oljereserverna i syfte att stabilisera marknaden samt lagerförändringar i andra länder bör dämpa effekterna av attackerna. Därtill är oljemarknaden redan väl försedd med olja medan efterfrågan tenderar att försvagas. Med andra ord - helgens oljechock slår inte mot en spänd marknad, vilket skulle förstärkt effekterna ytterligare. Effekterna för europeisk ekonomi bedöms som begränsade.

I riskscenariot där Irans inblandning i drönarattackerna verifieras hotar en eskalering. Iran skulle sannolikt svara militära attacker med att försöka stänga oljetrafiken genom Hormuz-sundet (som står för 30 procent av den sjöburna exporten och 20 procent av den globala produktionen). Ett oljepriset över 100 dollar skulle då snabbt kunna bli verklighet.

Commerzbank diskuterar vidare följdeffekter men tror inte på en upprepning av scenariot som sågs vid oljekrisen 1973. Bland annat har väst lärt sig att hantera situationer som dessa och beroendet av olja är i dag mycket mindre än vad som var fallet i början av 1970-talet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST