ANNONS
Anna Johnson, vd på Grant Thornton.

Hållbarhet - en fråga i näringslivets fokus

Idag är hållbarhet en fråga i ständigt fokus och en viktig del för både större och mindre företag. Anna Johnson, vd på Grant Thornton, ger sin syn på förändringen inom hållbarhet för entreprenörer. 

Många mindre bolag känner nu av kraften i hållbarhetsfrågorna som kan vara avgörande för hela affären. Kraven ökar, inte bara från samhället i stort genom agenda 2030, storbolagskunder och myndigheter, utan även från investerare, finansiärer och medarbetare. För ett litet bolag som levererar till stora aktörer inom exempelvis bygg, fastighet, IT eller offentlig och ideell sektor blir det avgörande att leva upp till de nya kraven och se över affärsmodellen för att överleva på lång sikt. 

“Det var länge sedan hållbarhetsarbete enbart kretsade kring miljöpolicy och CSR-arbete. Att vara långsiktigt hållbar är att vara transparent och ha koll på allt från grundläggande regler kring hur man hanterar medarbetare till att hela affärsmodellen håller på sikt. Det finns stora möjligheter att påverka både sin egen affär och samhället i stort med ett utökat hållbarhetstänk. Hållbarhet blir en förutsättning för hela affären”, berättar Anna Johnson. 

FN:s globala mål för 2030 är en realitet som kommer att träffa alla typer av verksamheter. Det gäller att inse hur genomgripande den här förändringen blir och se till att man anpassar sig till en ny verklighet. För att lyckas krävs att företagen identifierar möjligheter, prioriterar att arbeta med de största hållbarhetsriskerna och se till att hållbarhet integreras i hela företaget, från ägare via styrelse och ledningsgrupp till hela organisationen. 

Medarbetares välmående en förutsättning för långsiktighet

Anna Johnson brinner för hållbarhetsfrågor och medarbetares långsiktiga välmående. Den ökande psykisk ohälsan i alla åldrar är en av Sveriges utmaningar kopplat till FN:s globala mål nummer tre. Anna poängterar vikten av att redan i uppstarten av ett bolag, lägga kraft på hållbarhet och tänka långsiktigt då det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Goda relationer mellan medarbetarna och insatser för den sociala arbetsmiljön bidrar till lönsamheten och att organisationen når sina uppsatta mål. Tydlighet kring tillgänglighet, inkluderande ledarskap, strukturer och arbetsverktyg är några områden som påverkar medarbetares välmående.

”Vi arbetar integrerat med hållbarhet och vårt affärsmål är att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare kan växa och utvecklas. För att våra medarbetare ska kunna ge goda kundupplevelser och fortsätta att utvecklas krävs kunskap, ansvarstagande, dialog och strukturer hos oss som arbetsgivare, men också hos ledare och medarbetare”, säger Anna Johnson. 

Läs fler tips och artiklar från Grant Thornton om hur du kan arbeta hållbart och inspireras av hur Grant Thornton arbetar för att skapa ett välmående näringsliv!