Fotograf: Solis Invicti/Flickr

Sveriges tillväxt förvånande stark – nedgång runt knuten

”Men bottennivåerna kan fortfarande se ganska goda ut”, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.

Prognoserna för den svenska tillväxten 2019 har skruvats upp något under året, samtidigt som prognoserna för 2020 har sänkts tydligt.

Det visar en sammanställning av konjunkturprognoser från regeringen, myndigheter, banker och organisationer som Nyhetsbyrån Direkt har gjort.

”Tillväxten under det första kvartalet i år var starkare än väntat och det som händer i början av ett år väger tungt för helårssiffran. Samtidigt har indikatorer och de senaste månadsutfallen för hårda data visat på en försvagning, som gör att momentum nu är svagt. Det påverkar siffrorna för nästa år”, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström till Nyhetsbyrån Direkt.

Swedbank gjorde nyligen en nedrevidering av sin prognos för BNP-tillväxten 2020, till 1,2 procent från tidigare 1,7 procent. Även prognosen för i år sänktes då något, men betydligt mer marginellt, till 1,3 från 1,4 procent.

”Även om indikatorerna nu är mer dystra är det faktum att det gått bättre än vi tidigare trodde en faktor som man ska ta med sig, till exempel i den ekonomiska politiken. Hur djupt en nedgång bottnar beror från vilken position man startar. Om man utgår från en hög höjd kan förvisso fallet bli högt, men bottennivåerna kan fortfarande se ganska goda ut. Detta är också något som de flesta har i sina prognoser. Det blir en lägre tillväxt framöver, men de flesta prognosmakare räknar inte med någon lågkonjunktur”, säger Andreas Wallström.

Läs även: Dubbel käftsmäll för Ingves


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST