ANNONS

IT-verksamheter: Omogna eller mogna? Proaktiva eller reaktiva?

 IT-säkerheten blir allt mer affärskritisk. Samtidigt anser hela 57 procent av Sveriges IT-verksamheter att de inte investerat nog i cybersäkerhet, enligt Radar.

Informationssäkerhet prioriteras allt mer, vilket visar sig både genom ökade investeringar och upplevda utmaningar bland företag, enligt Radar. I en färsk undersökning uppger samtidigt 57 procent av svenska IT-verksamheter att de inte investerat tillräckligt i området. Att kunna identifiera sin verksamhets säkerhetsbehov och hur man proaktivt ska kunna möta utmaningarna har nu blivit affärskritiskt. Vi pratar inte längre bara om att säkra data utan företag måste också ta ställning till var ens IT-infrastruktur ska placeras för att uppfylla kraven. 

”Att vara proaktiv istället för reaktiv är en tumregel. Sedan är det viktigt att se över vilka regulatoriska krav som ställs på ens verksamhet och vilken typ av data man behandlar i sina system. Genom att inventera och klassificera detta får man en bra grund för att ta beslut kring var det ska placeras”, säger Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto.

Läs hela rapporten från Radar

Nya regelverk ställer högre krav

Det ökade behovet av säkerhet har nu också börjat ge avtryck i form av nya lagar och regelverk. GDPR, den nya säkerhetsskyddslagen och Cloud Act är bara några exempel som svenska företag och myndigheter måste förhålla sig till. För att ligga steget före och inte hamna i situationer där ens verksamhet kan ta skada för att man inte vidtagit nödvändiga åtgärder i tid är inventering och klassificering ett måste.

”Svaret på många frågetecken är inventering och klassificering av data. Det är precis detta som bland annat den nya säkerhetsskyddslagen behandlar. Alla företag, myndigheter och organisationer som arbetar med någon form av, för Sverige kritisk verksamhet, måste inventera och klassificera data i enlighet med de definitioner som finns i den nya lagen”, säger Stefan Nilsson. 

Flexibilitet möjliggör innovation

En klassificering ger ett bra beslutsunderlag för hur man sedan bör hantera sin data. Det som är hemligt och sekretessbelagt placeras då helst på marken i ett svenskt datacenter medan mindre känsliga data kan läggas i molnet för att möjliggöra utveckling och innovation. 

”Möjligheten som nu finns att välja flexibla avtal för sitt datacenter ger företag fördelen att inte behöva långsiktigt låsa sina resurser i de säkerhetsbehov vi ser idag. I och med det snabbrörliga digitala landskapet kan behovet snabbt ändras och då måste man kunna anpassa sig”, säger Stefan Nilsson.

Nytt datacenter i Skyddsklass 3

För att göra det enklare för företag att kunna möta de nya kraven och de skärpta lagstiftningarna har Conapto påbörjat byggandet av ett nytt datacenter i Skyddsklass 3. 

”Det handlar om förstärkta konstruktioner i väggar och tak samt mer avancerade lösningar för kameraövervakning och inpassering. Hallen byggs som en utökning av Conaptos befintliga anläggning Stockholm Nord i Sollentuna och beräknas stå klar under januari 2020. Vi ser en tydlig trend hos våra kunder där krav på utökat skalskydd ligger väldigt högt på mångas agenda”, avslutar Stefan Nilsson.


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.