Löfven: Internationell avmattning påverkar ekonomin i Sverige

"Få fler i arbete, fler poliser, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en kraftfull klimatomställning".

Den internationella konjunkturen mattas nu av och det påverkar ekonomin här hemma. På arbetsmarknaden ser vi en fortsatt hög sysselsättningsgrad men också rekryteringsproblem, inte minst i välfärden.

Det sade statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring i riksdagen på tisdagen.

Han sade att regeringen vill använda reformutrymmet för att "få fler i arbete, fler poliser, en starkare välfärd, bättre ekonomiför pensionärer och en kraftfull klimatomställning".

Löfven sade att ökade risker för ett fullskaligt handelskrig understryker behovet av att Sverige är en röst för fri, hållbar och rättvis handel.

"Världshandeln ska byggas på ordning och regler - inte på den starkes rätt", sade han.

Löfven sade också att Sverige fortsatt ska verka för att Storbritanniens utträde ur EU sker på ett ordnat sätt och at det finns beredskap på att hantera ett avtalslöst utträde.

"Ett brittiskt utträde ställer ökade krav på ett aktivt och offensivt svenskt agerande i EU", enligt statsministern.

För att undvika onödiga uppsägningar när företag drabbas av tillfälliga svårigheter ska det statliga stödet för korttidsarbete stärkas, sade han.

"En låg skuld ger oss en styrka om konjunkturen försvagas ytterligare, en styrka många länder saknar"

Han sade att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

Löfven berörde också den senaste tidens eskalerande brottslighet och sade att kampen mot den grova brottsligheten är långsiktig och kommer att innefatta både framgångar och bakslag.

"Målet är glasklart: Vi ska tvinga tillbaka våldet", sade han.

Löfven tillade att kommunerna är centrala i arbetet med att förebygga brott - "Arbete påbörjas för att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för detta".

Han noterade att 240 kommuner rapporterar att de har ett underskott av bostäder och sade att regeringen avser att samla alla aktörer på bostadsmarknaden kring det gemensamma intresset att "trygga en fortsatt hög byggtakt".

Statsministern sade att den beslutade nationella planen för infrastruktur med investeringar på 700 miljarder kronor i vägar och järnvägar i hela landet ska fullföljas…"nya stambanor för höghastighetståg ska byggas".

Vidare ska kapaciteten att överföra el förbättras för att möta ett växande behov.

Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket kommer att kräva stora tekniksprång.

"Vi ska klara omställningen och vi ska göra det på samma sätt som förr: tillsammans", sade Löfven.

Beträffande sjukförsäkringen sade statsministern att samverkan mellan myndigheter måste bli bättre och regelverket vara utformat så att alla får det stöd och den ersättning de har rätt till.

Han meddelade efter regeringsförklaringen att Ann Linde blir ny utrikesminister, Eva Nordmark arbetsmarknadsminister och Anna Hallberg utrikeshandelsminister.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.