”Näringslivet borde ha koll på den gröna rörelsen - snart kan era produkter klassas som klimatfarliga”

Det är hög tid för såväl politiker som näringsliv att kavla upp ärmarna, menar Greenpeace som agerar med såväl högtalare som banderoller i samband med Riksdagens öppnande på tisdagen. VA är på plats. 

”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi”, sade statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring den 3 oktober 2014.

Fem år har gått sedan dess och för lite har hänt, menar Parul Sharma, nytillträdd chef på Greenpeace Sverige.

”Trots många tunga rapporter från IPCC och trots att klimatlagen funnits sedan 2017 och en allt mer aktiv folkrörelse för klimatet har vi inte sett några jättestora förflyttningar från politikerna. Vi menar att det är dags att kavla upp ärmarna nu. Snart har vi inget handlingsutrymme kvar”, säger Parul Sharma.

Därför genomför Greenpeace Sverige en aktion i samband med Riksdagens öppnande på tisdagseftermiddagen. På Riksbron möts ledamöterna av Greenpeace-aktivister utklädda till bin med högtalare där Stefan Löfvens uttalande från 2014 går på repeat och på Vasabron hänger en nästan 100 meter lång banderoll med samma budskap.

Riksdagsledamöterna har också fått affischer levererade till sig för några dagar sedan där de presenterats för sig själva i framtiden.

”Just det här arbetsåret kommer att innebära väldigt stora ansträngningar för att leva upp till det klimatpolitiska ramverket och de mål som riksdagen har beslutat om avseende klimatet, bland annat i Januariavtalet.”

Enligt klimatlagen är regeringen nu för första gången skyldig att ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen i linje med de svenska och internationella klimatmålen. För att nå det svenska målet måste utsläppen minska med minst 6 procent per år enligt Naturskyddsföreningen.

“Den klimathandlingsplan som nu ska tas fram måste bli det vassa instrument för omfattande åtgärder som situationen kräver”, säger Parul Sharma.

Men det är inte bara politikerna som måste kavla upp ärmarna och börja jobba. Det gäller även i allra högsta grad näringslivet.

“Tiden för halvdana hållbarhetsrapporter är förbi. Näringslivet måste förstå vad FN:s klimatrapporter säger och vad det innebär för deras verksamheter. Att regeringen tar över prövningen av Preems expansionsplaner för raffinaderiet i Lysekil från domstolen är ju på grund av att vi har ett bindande Parisavtal och en svensk klimatlag. Det innebär ju att bolagens handlingsutrymme börjar snävas in. För investerare, styrelser och det breda näringslivet är det därför viktigt att förstå logiken bakom miljörörelsens agerande och att detta förr eller senare kommer påverka affärer, produkter och värdering.”

Hon rekommenderar därför näringslivet att följa vad den gröna rörelsen gör och efterfrågar.

“Det är en överlevnadsfråga och ett ansvar de har gentemot ägare och investerare. Våra krav baseras på forskning och de som inte har hängt med kommer snart se att de förlorar marknadsandelar.”

Hon pekar på situationen med ”stranded assets”, tillgångar eller investeringar i fossila bränslen som riskerar att bli värdelösa.

”Det är ju oansvarigt ur ett aktieägarintresse att driva på en utveckling som inte är kompatibel med klimatmål och lagar. Allt vi efterfrågar, som till exempel ett stopp för utbyggnaden av Arlanda och Swedegas nya fossilgasterminal i Göteborg, är grundat i forskning och internationella avtal.”

Parul Sharma upprepar det hon sagt många gånger tidigare om att frivillighet inte är lösningen.

”Vi kommer att behöva mer lagar och regler. Vår civila olydnad kommer att peka på om det är brist på lag eller om lagen är otillräcklig men om företagen redan nu vill ha sin prioriteringslista titta på vad den gröna rörelsen gör.”

Läs även: Debatt: Sveriges passivitet i klimatfrågan är oacceptabel – utan levande hav dör mänskligheten


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST