Svensk skam stort hot mot flygindustrin – även bortom Europa

"Det hotet kommer nog även att komma till andra delar av världen, särskilt Nordamerika."

Sommarens efterfrågan på flygbiljetter ökade i USA samtidigt som det svenska fenomenet flygskam tog sig ut i Europa med följden att klimatmedvetna resenärer i högre utsträckning valde bort flyget, något flera bolag vittnat om.

Men flygskammen är ett hot även bortom Europa, menar Internationella flyglobbyn IATA:s generaldirektör.

De klimatmässiga utmaningarna är det största hotet mot flygindustrin i Europa, sade IATA:s Alexandre de Juniac under en presskonferens på tisdagen.

"Det hotet kommer nog även att komma till andra delar av världen, särskilt Nordamerika", sade han enligt Reuters.

En betydande skillnad från Europa är dock att USA står i större avsaknad av tågalternativ, något som kan innebära en senare utbredning. Höghastighetsjärnväg är dock en vital del av den progressiva planen "Green New Deal", som förfäktas av flera framstående kongressdemokrater.

"Om man tycker att klimatfrågan är en världsfråga som gäller alla invånare på hela planeten /.../ finns det ingen anledning att tro att andra unga människor inte kommer reagera på liknande sätt", sa Alexandre de Juniac som också förutspådde en fortsättning i Asien efter USA, enligt Reuters.

Och ju mer flygskammen breder ut sig, desto lättare kommer det bli för regeringar att belägga sektorn med skatter.

Det kommersiella flyget står för omkring 2,5 procent av världens utsläpp av koldioxid, en siffra som dock väntas öka med efterfrågan trots att utsläpp från flygplansmotorer kapats med hälften sedan 1990.

Läs även: Så mycket kostar klimatförändringarna – världsekonomin kommer krympa med flera procent till år 2100


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST