Fotograf: Wikipedia

Storbanken tar in nästan 5 miljarder

För att förbättra kapitalstrukturen. 

Swedbank tar in 500 miljoner dollar genom att emittera primärkapitaltillskott för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen görs till en kupongränta på 5,625 procent och teckningskurs 100 procent, enligt ett pressmeddelande.

Instrumenten kommer att noteras på the Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange. Emissionen tecknas av och tilldelas de arrangerande banker som varit Swedbanks rådgivare. Likviddag är den 29 augusti 2019.

Lånet är evigt, med möjlighet till inlösen efter 5 år. Emissionen sker i form av skuldinstrument som genomgår obligatorisk konvertering till stamaktier om bankens kapitalbas minskar till en viss nivå.

Läs även: Storbanken ökar aktievikten


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST