Fotograf: Montage VA.se, News Oresund / Thomas Johansson TT

Regeringen tar över beslut om Preems raffinaderi från domstolen – enorma utsläpp på spel

Det omdiskuterade raffinaderiet släpper ut lika mycket som en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år, enligt Naturskyddsföreningen.

Regeringen, som nu tagit över prövningen av Preems omdiskuterade raffinaderi i Lysekil från Mark- och miljööverdomstolen, berättade på fredagen på vilka grunder detta beslut fattats.

"Utsläppen kan bli av den omfattningen att regeringen bör pröva detta. Men domstolen kommer att bereda klart ärendet först. Överlämningen kommer därför att ske under nästa år och därefter kommer regeringen att fatta beslutet", säger klimat- och miljöminister Isabella Lövin vid en pressträff på Rosenbad på fredagen.

Det var den 9 november i fjol som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav Preemraff i Lysekil tillstånd att bygga ut sin verksamhet, den största i raffinaderiets historia.

Satsningen, som väntas kosta 15 miljarder kronor, handlar om att 2,5 miljoner ton tjockolja varje år ska kunna omvandlas till diesel och bensin.

Läs även: Preem kritiseras för dubblade utsläpp – "Bättre att vi släpper ut koldioxid än att andra gör det"

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen i december i fjol.

"Vi har sällan sett så många överklaganden från privatpersoner som i det här fallet", sade Ote Dunér, föredragande i målet på Mark- och miljööverdomstolen till Veckans Affärer i mars.

Preems raffinaderi norr om Lysekil kommer att öka sina koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år när det byggs om och byggs till.

Det motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år, konstaterar Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

"Något är uppenbart fel när man fortfarande 2018 kan få tillstånd till nyinvesteringar i långlivade fossila anläggningar. Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen", sade hon till Veckans Affärer i mars i år.

Den 17 juni i år gav Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd i målet.

"Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras.

Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020", löd beslutet.

Även om den lägre instansen gav Preem rätt att börja bygga valde de att avvakta uppgav Malin Hallin, hållbarhetschef på Preem, till Veckans Affärer i mars.

"Vi vill få det här prövat hela vägen", sade hon.

Nu ska beslutet alltså prövas av regeringen istället för Mark- och miljööverdomstolen.

Läs även: Preem kritiseras för dubblade utsläpp – "Bättre att vi släpper ut koldioxid än att andra gör det"


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST