Fotograf: Mekonomen

Mekonomen levererar bättre resultat än förväntat – omsatte 70 miljoner mer

Aktien steg 13 procent. 

Bilservicekedjan Mekonomen resultat för det andra kvartalet var marginellt högre än marknadsförväntningarna enligt bolagets egen prognossammanställning.

”I andra kvartalet hade vi en fortsatt god försäljningstillväxt till anslutna verkstäder i samtliga affärsområden, vilken är den del av marknaden som vi ser som mest strategisk att växa i”, skriver vd Pehr Oscarson i delårsrapporten.

Den organiska tillväxten blev 0 procent under kvartalet, ned från 2 procent föregående kvartal, vilket bolaget delvis tillskriver kalendereffekter.

Marknaderna i Sverige och Norge bedöms ha växt i takt med bolagets långsiktiga förväntningar, det vill säga 1-2 procent kalenderjusterat.

”Vidare bedömer vi att den polska marknadstillväxten var fortsatt stark, medan utvecklingen på den danska marknaden var mer i linje med Europa generellt”, fortsätter vd:n.

Som väntat har förvärven FTZ och Inter-Team en lägre bruttomarginal än övriga affärsområden. Därtill tyngdes resultatet även av kund/produkt-mix och ökade inköpskostnader inom MECA/Mekonomen till följd av den svaga svenska kronan.

Kostnadsbesparingsprogrammet, som syftar till att spara 65 miljoner kronor årligen, löper enligt plan med en marginell effekt under det gångna kvartalet. Full effekt väntas mot slutet av det fjärde kvartalet i år.

Fokus under resten av 2019 ligger på ökad lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde, slår Pehr Oscarson fast.

Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 202 miljoner kronor för det andra kvartalet. Väntat var enligt bolagets egen sammanställning av sex analytikers prognoser en vinst före skatt om 199 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.100 miljoner kronor. Här väntades 3.034 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 240 miljoner kronor, att jämföra med väntade 236 miljoner. Det justerade rörelseresultatet landade på 280 miljoner kronor, strax över väntade 277 miljoner.

Läs även: Därför tokrasar ledande medieteknikbolaget


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.