Fotograf: tOrange.biz

Därför tokrasar ledande medieteknikbolaget

Aktien föll 22 procent. 

Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -2,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-1,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:03).Nettoomsättningen summerades till 51,4 miljoner kronor (44,0).

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, blev 2,4 miljoner kronor (2,5).

Orderingången låg på 43,3 miljoner (32,6) och bruttomarginalen var 66 procent (59).

Affärsområdet Rema Sawcos rörelseresultat var för perioden svagt. Det beror till stor del på medvetet tagna kostnader avseende leveransförberedelser, marknadsföring och utveckling av det digitala sågverket i samband med lanseringen under Lignamässan i Hannover, skriver Image Systems i delårsrapporten. Försäljningen på den finska marknaden var under förväntan. Den stora orderstocken som i huvudsak levereras ut under det andra halvåret förväntas förbättra affärsområdets resultat.

För affärsområdet Motion Analysis präglades andra kvartalet av en mycket god utveckling vad gäller både omsättning och resultat, skriver bolaget.

Läs även: Nu backar partners från Facebooks kryptoprojekt


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST