Fotograf: Wikipedia

Därför faller fitnesskedjan - rörelseresultatet minskade med 22 miljoner

”Om anläggningar ej är lönsamma inom nio månader kommer de att stängas”.

Strax innan halv tio låg aktien för Artic Group på -3,11 procent. Vid 10.00 låg aktien på -9,3

Friskvårdskedjan Actic, som bland annat äger och driver gym, arbetar vidare med att effektivisera verksamheten, med målet att öka lönsamheten med 40-50 miljoner kronor på årsbasis från första kvartalet 2020.

Som tidigare kommunicerats bevakar bolaget ett tiotal anläggningar som inte är lönsamma och ytterligare ett 25-tal anläggningar som inte uppfyller det interna lönsamhetsmålet.

”Om anläggningar som ej är lönsamma inte når sina mål inom nio månader kommer de att avyttras eller stängas. Effekten av detta arbete kommer ge en resultatförbättring i intervallet 12-15 miljoner kronor på årsbasis”, skriver vd Anders Carlbark i delårsrapporten för det andra kvartalet, då såväl tillväxt som marginal blev negativt.

”Trots förvärvet av Asker i början av året, minskade intäkterna under kvartalet med cirka 2 miljoner kronor, vilket bland annat förklaras av avyttringen av Finland samt stängningen av Högdalen, men även av minskade PT-intäkter”, skriver vd.

Kvartalets rörelseresultat minskade med drygt 22 miljoner kronor till -1,5 miljoner kronor. Kostnaderna ökade totalt cirka 20 miljoner kronor, vilket till omkring 12 miljoner kan relateras till omställningsarbetet. Resterande 8 miljoner avser bland annat högre marknadsförings- och lokalkostnader men högre hyreskostnader.

”Utfasning av omställningskostnaderna sker under andra halvåret samtidigt som vårt effektiviseringsarbete successivt ger resultat och nya effektivitetsmål avseende bemanning implementeras i syfte att minska personalkostnaderna”, skriver vd.

Läs även: Börsen backar på torsdagsmorgonen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST