Fotograf: Picryl

Därför tokrasar konsultbolaget

Aktien har gått ner nästan 16 procent hittills idag.

Anledningen till sänkningen är bolagets rapport för det andra kvartalet. Företaget visar på tillväxt men en svagare marknad pressar resultatet.

IT-konsultbolaget B3 Consulting (tidigare B3IT) redovisar en omsättning på 207 miljoner kronor (189) för det andra kvartalet 2019, en tillväxt om 9,8 procent (23,9).

Rörelseresultatet uppgick till 3,4 miljoner kronor (10,6), med en marginal på 1,6 procent (5,6).

Resultat efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (6,6), motsvarande en vinst per aktie om -0:01 krona (0:67).

Det svagare resultatet beror på en försvagning i delar av bolagets marknad samtidigt som B3 fullföljt några offensiva tillväxtsatsningar, skriver vd Sven Uthorn.

"Det är framförallt inom offentlig sektor - normalt cirka en tredjedel av vår verksamhet - som vi upplevt en försvagning i efterfrågan", skriver han.B3 försöker parera detta genom omfokusering mot kunder i andra branscher.

"Vidare uppfattar vi också generellt sett en försvagad efterfrågebild i marknaden, avseende framför allt projektledning och verksamhetsutveckling", skriver Sven Uthorn.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST