Carneos vd Christoffer Folkebo. Fotograf: Dan Coleman

Anrika Alfred Berg går i graven

Carneo i storaffär - för dialog med fler nordiska firmor.

Fondutmanaren Carneo, som ägs av riskkapitalbolaget Altor, köper Alfred Bergs svenska fonder och förvaltning av fransk BNP Paribas.

Varumärket Alfred Berg, som togs över av franska BNP Paribas 2009 upphör därmed att existera i Sverige, men kommer att finnas kvar i Norge.

I och med affären ökar Carneo sitt förvaltade kapital med nära 10 miljarder kronor.

Affären sker i linje med Carneos ambition är att vara ledande i omstruktureringen inom ramen för nordisk kapitalförvaltning.

"I dag har vi cirka 270 miljarder i förvaltat kapital via våra bolag. Det vi ser är att det finns ett antal stora banker och försäkringsbolag på marknaden och cirka 100 fristående förvaltare. Med den förändring av marknaden som kommer till följd av regulatoriska krav, prispress och distributionsmonopol är vår absoluta tro att det finns utrymme för en stor aktör som förvaltar 500 - 1000 miljarder kronor på den nordiska marknaden", säger Carneos vd Christoffer Folkebo till Veckans Affärer.

"Vi vill ta en plats vid bordet och bli en bland de övriga stora finansiella institutionerna. Det är naturligt att branschen nu stöps om med tanke på de betydande skalfördelarna, vidare är fondbranschen idag fragmenterad."

Carneos mål är högt ställt.

"Vi vill vara etta och tillsammans med aktörer i Norge och Danmark rita om kartan. Vi vill köpa kapitalförvaltare i andra länder, ta in dem i någon av våra befintliga strukturer eller driva nya starka varumärken med oss som huvudägare", säger han.

Just nu för Carneo en dialog med ett antal högkvalitativa firmor i Norden, berättar han.

Carneos köp sker genom dotterbolaget Carnegie Fonder, som tecknat ett avtal med BNP Paribas Asset Managment om att förvärva alla svenska fonder och diskretionära mandat i Alfred Berg Fonder och Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Transaktionen omfattar nio fonder och ett antal diskretionära mandat. 

Affären kräver sedvanliga regularatoriska godkännanden, vilka väntas uppnås fjärde kvartalet 2019.

I Carneos portfölj, som ökat rejält under Christoffer Folkebos ledning, ingår förutom Carnegie Fonder, Nordic Cross, Albatris, C Worldwide (före detta Carnegie Asset Management), Carneo Alternative Solutions och OPM.

Läs även: Snart lanseras en vegansk fond på New York-börsen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST