ANNONS
En prefabricerad väggsektion lyfts på plats för enkel montering av stommen.

Svenskt företag tillverkar klimatsmarta byggblock - till växande trähustrenden

Hållbarhetsvågen har sköljt över hela fastighets- och byggbranschen. Svanenmärkta fastigheter och klimatsmarta hus är numera en självklarhet. IsoTimber Holding AB surfar på vågen med en klimatsmart husstomme som tillverkas av unika byggblock. Antalet offertförfrågningar har strömmat in och är nu uppe på 200 miljoner kronor – under sommaren genomför man en nyemission på 15,1 miljoner kronor.

Samtidigt som marknaden för nyproduktion av småhus och lägenheter har minskat de senaste åren har efterfrågan och produktionen av trähus vuxit. Kraven på hållbar produktion ökar från landets fastighetsbolag, kommuner och entreprenörer. Bostadsbristen i landets större städer växer och med den har behovet av skolor, förskolor och äldreboenden skjutit i höjden. 

”I dag ska det byggas med trä och investeras för att minska koldioxidutsläpp. Överlag ska byggplatsen ha en hållbar produktion”, säger Håvard Jegerstedt som är vd för IsoTimber Holding AB. 

”En av våra styrkor ligger i att vi inte är en husfabrik eller ett byggföretag utan en materialleverantör i en växande del av byggbranschen. Vi levererar färdiga stommar som entreprenörerna reser på plats. Det innebär att vi kan leverera till många olika projekt på samma gång, oavsett om det är ett äldreboende, ett flerfamiljshus eller några villor som ska byggas i olika delar av landet”, säger Håvard Jegerstedt.

Byggmaterialet: trä och luft

IsoTimber Byggsystem består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. Det unika i lösningen är att tusentals luftkanaler fräses ur i trämaterialet vilket leder till kraftigt förbättrande isolerande egenskaper jämfört med en massiv trävägg. Av den restprodukt som bildas i produktionen tillverkas pellets. Ingen plast behövs, hela väggen är diffusionsöppen och anpassar sig efter luftfuktigheten vilket ger ett sunt och hälsosamt hus att bo i. 

Tillväxt i sikte när volymerna går upp

Tidigare satsade IsoTimber på privatmarknaden och även om efterfrågan var stor och offerterna många var objekten förhållandevis små.

”För drygt två år sedan lade vi om vår strategi till att bearbeta och sälja direkt till totalentreprenörer och arkitekter. Effekten av våra insatser är tydlig, offertvolymerna har vuxit från cirka 15 miljoner kronor till närmare 200 miljoner på kort tid. Vi offererar på större objekt och större volymer än någonsin tidigare”, berättar Håvard Jegerstedt.

Senaste året har Isotimber fått flera samarbetsavtal med fastighetsbolag som vill använda deras material för att bygga allt från villor och radhus till flerfamiljshus. 

Projekt för 13 miljoner väntar under hösten

Under sommaren har IsoTimber genomfört sju leveranser och har förberett sig inför två förväntade större projekt till hösten. Ett flerbostadshus och ett äldreboende som tillsammans har ett ordervärde runt 13 miljoner kronor. 

”Vi upplever ett stort intresse på marknaden och har många pågående diskussioner med hustillverkare och andra aktörer i byggbranschen. Ett konkret projekt tillsammans med ett fastighetsbolag gäller hyresrätter med låg hyra i Enköpings kommun, omfattande 13 000 kvadratmeter boarea. Samtidigt har vi i sommar tecknat avtal med Prima Properties AB att vara leverantör av stommen till de ekologiska hus de erbjuder till marknaden. Aldrig tidigare har trycket på offerter varit så högt och vår målsättning är att växa upp mot 200 till 300 miljoner kronor i omsättning om så lite som 3 år”, avslutar Håvard Jegerstedt. 

Om nyemissionen:

Teckningstid: 12:e juni – 30:e augusti

Emissionsvolym: 15.136.820 kr

Teckningskurs: 94 kr per aktie

Företräde: Aktieägare har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tio (10) befintliga aktier till 94 kr per aktie

För teckningsanmälan utöver företrädesrätt och mer information: http://eminova.se/emissionsuppdrags/

Om erbjudandet: köp 7 % av IsoTimber 

Tack vare ett planerat verksamhetsavslut för den tidigare aktieägaren Ekonord, erbjuds de deltagande i företrädesemissionen, det vill säga de som fått tilldelning, möjlighet att proportionerligt mot sitt deltagande köpa preferensaktier till kursen 1,70 kr per aktie plus courtageavgift. Hela volymen preferensaktier (117 880 st) kommer att säljas till den förmånliga kursen oavsett hur många aktieägare som deltar. Den genomsnittliga aktiekursen, efter deltagande i både emissionen och köp av preferensaktier, beror av deltagandet. Vid ett lågt deltagande kommer det att vara fördelaktigt för de aktieägare som deltar, de får då möjlighet att köpa en större andel av aktierna till kursen 1,70 kr per aktie. Som högst blir den genomsnittliga aktiekursen 54,99 kr, om företrädesemissionen fulltecknas.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.