Fotograf: Unsplash

Dags att döda myten om multitasking – ojämlikhet tvingar kvinnor till mer arbete

Kvinnor lägger i snitt fyra timmar mer i veckan på arbetsuppgifter i hemmet.

Diska, hämta och lämna barn, organisera barnkalas och ändå hinna med karriären.

Så ser livet ut för många kvinnor. 

Leah Ruppaner är sociologiprofessor vid University of Melbourne och i en artikel i Science Alert konstaterar hon att australiensiska kvinnor snittar fyra timmar mer i veckan än män på arbetsuppgifter i hemmet.

Men att det skulle bero på att de är bättre på multitasking ger hon inte mycket för.

Hon hänvisar bland annat till en tysk studie som säger att hjärnan är konstruerad för att lösa en arbetsuppgift i taget – kvinnor är med andra ord lika dåliga som män på att göra flera saker samtidigt.

Dessutom fann forskarna att försök till multitasking påverkar såväl hastigheten som förmågan att utföra arbetsuppgiften på ett negativt sätt.

Om kvinnors hjärna påverkas på samma sätt som männens när de försöker multitaska – hur kommer det sig då att de ofta har så många arbetsuppgifter att de inte ser något annat sätt för att hinna allt?

Och vad blir konsekvenserna?

När barnen föds ökar föräldrarnas känsla av tidspress, men den är dubbelt så stor för mamman. Den pressen växer ytterligare med barn nummer två. Konsekvensen av den stadigt ökade pressen är sämre fysisk och mental hälsa.

Kvinnor är också mer benägna att hoppa av sina jobb då barnen föds och familjekraven växer.

Den mentala bördan att organisera familjen gör att de inte får tid över till att planera införa nästa dag och då blir såväl den mentala hälsan som arbetskapaciteten på jobbet lidande.

Dessutom leder det felaktiga antagandet att de är bättre på att multitaska till att de utöver ordinarie arbetsuppgifter på jobbet blir pålagda administrativa uppgifter som att organisera möten och annat.

Leah Ruppaner hävdar att om vi lyckas döda myten kring att kvinnor är bättre på att multitaska och börjar se det för vad det är – extra jobb – kan det ske en förändring.

Men då måste inte bara familjen lära sig att lista arbetsuppgifter och diskutera vem som utför vad, utan regeringar måste också att ta sitt ansvar genom en bättre förståelse för hur barn adderar arbetsuppgifter.

Ett sätt är att se till att arbetsgivare inte straffar pappor som väljer en väg i livet som innebär ett mer jämnt fördelat ansvar vad gäller barnen.

Läs även: Gamla mönster i en ny bransch - djupa löneskillnader också i startup-världen enligt undersökning