Fotograf: Wikimedia Commons

Så mycket kostar klimatförändringarna – världsekonomin kommer krympa med flera procent till år 2100

"Praktiskt taget alla" länders ekonomier kommer ha påverkats negativt av klimatförändringarna till 2100. 

Plastföroreningar i världshaven och smältande permafrost i Arktis kan få oanade ekonomiska konsekvenser.

En beräkning föreslår att nedskräpningen och de smältande isarna kan komma att landa på den saftiga notan 24 000 miljarder dollar respektive 679 000 miljarder dollar. 

Det skriver Fox News.

Medan det finns hopp om att länder ska kunna klara sig från dramatiska klimatförändringar, menar en ny studie att "praktiskt taget alla" länder kommer att påverkas negativt av klimatförändringarna år 2100. 

Studien har publicerats i National Bureau of Economic Research. Där framförs att alla världens länder kommer att lida av enorma ekonomiska förluster om länderna inte anpassar sig till 2015 års Parisavtal. 

Läs även: PR-veteranen som upptäckte Greta Thunberg – och anklagades för att utnyttja hennes framgång

Genom att använda data från 174 länder mellan åren 1960-2014, kunde forskarna se att tillväxten hos länder påverkas negativt av ihållande förändringar i temperatur. Det gäller oavsett om temperaturförändringarna förhåller sig över eller under den historiska temperaturnormen. 

"En kontrafaktisk analys föreslår att en ihållande ökning i den genomsnittliga globala temperaturen med 0,04 grader celsius per år kommer att redcucera världens BNP per capita med 7,22 procent till år 2100, om vi inte tar till åtgärder för att begränsa effekterna", står det i studiens abstrakt. 

Påverkan på USA skulle vara ännu större - landets BNP skulle minska med hela 10,5 procent till 2100 enligt studien.

Enligt studien värms Kanada upp dubbelt så fort som resten av världen. Det innebär stora risker för landets fysiska infrastruktur, kust- och nordliga städer, liksom människors hälsa och välmående, ekosystem och fiske. Kanadas BNP kan minska med 13 procent till 2100.

Enligt den vetenskapliga konsensusen tar det ungefär 30 år för länder att anpassa sig till klimatförändringar.

"Storbritannien slog nyligen värmerekord. Tågspåren böjde sig, vägarna smälte och tusentals människor var strandade. Det har ett ekonomiskt pris, och kommer bara att bli vanligare och allvarligare utan politik som adresserar hoten som följer med klimatförändringarna", säger Kamiar Mohaddes, medförfattare till studien från Cambridges ekonomiska fakultet, i ett uttalande.

Läs även: Klimatpsykologen: Vi måste inse att vi inte är maktlösa bara för att världen befinner sig i kris


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST