Fotograf: Wikimedia Commons

Dansk bank inför minusränta på rikas konton

"Jyske Banks resultat påverkas väsentligt av en miljö med uthålligt negativa räntor."

Den danska banken Jyske Bank kommer att införa en negativ räntesats om -0,6 procent på personkonton med placeringar på över 7,5 miljoner danska kronor, om inget annat avtalas. För lägre belopp är räntan 0 procent.

Det framgår av halvårsrapporten.

"Jyske Banks resultat påverkas väsentligt av en miljö med uthålligt negativa räntor", kommenterar vd Anders Dam.

Det går inte längre att köpa danska statsobligationer med en positiv ränta och marknaden indikerar att negativa räntor kommer vara ett faktum under flera år framöver, menar vd:n.

Jyske Banks räntenetto föll 6 procent under det första halvåret 2019, jämfört med samma period i fjol, trots en ökad affärsverksamhet.

Läs även: Donald Trumps nästa fastighetsköp: Grönland


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST