Fotograf: Montage VA.se, pressbilder

Debatt: Sveriges passivitet i klimatfrågan är oacceptabel – utan levande hav dör mänskligheten

"Den svenska regeringen har varit återhållsam med att använda sin position som en medveten klimatledare."

Stefan Löfven anländer på Island idag för att möta andra nordiska statsministrar och bland annat lyssna när ”en grupp nordiska företag presenterar sina initiativ till att skapa hållbara affärlösningar i Norden”. Löfven ska också besöka Hellisheiðarvirkjun - ett industriellt projekt med syfte att fånga in koldioxid.

Ironiskt nog sammanfaller statsbesöket med FN:s förhandlingar om ett nytt globalt havsavtal vars syfte är att skapa verktyg för att kunna skydda världshaven – Avtal om skydd av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion.

Avtalet, om det kommer på plats, ska skapa förutsättningar för att bevara och främja den mest effektiva kolsänka som vi har på vår jord: De levande haven. Havets ekosystem fungerar nämligen som en jättemaskin som kontinuerligt skrubbar atmosfären av koldioxid och deponerar kolet i havsbotten.

Denna maskin är starkt hotad av mänskliga aktiviteter framförallt på grund av en icke-existerande och en minst sagt bristfällig förvaltning av internationellt vatten. Det som diskuteras i New York denna vecka är ett försök att rätta till dessa defekter och skapa ett grundligt, nytt och funktionellt system som ska ge världssamfundet en möjlighet att skydda livet i havet.

Läs även: Nu höjer hållbarhetsprofilen Parul Sharma rösten ytterligare - blir ny chef för Greenpeace Sverige

Island och Norge har hittills motarbetat detta och är några av de främsta blockerarna i förhandlingarna. De föredrar att bibehålla dagens bevisligen icke-funktionella system. En given anledning är fiske-och oljesektorerna som inte är intresserade av att ha oberoende reglering av sina verksamheter.

Den svenska regeringen har varit återhållsam med att använda sin position som en medveten klimatledare och därmed valt att inte uppmana sina grannar att sluta blockera det viktigaste steget som mänskligheten nu kan ta för att bevara livet i havet.

Till skillnad från våra andra europeiska grannar, så har Sverige visat på en stark passivitet i havsfrågan. Den brittiska regeringen har tydliggjort i ett pressmeddelande att 30 procent av havet bör skyddas av reservat, och parlamentet har även ålagt att regeringen ska arbeta för ett kraftfullt avtal.

I Tyskland så har det presenterats en motion för att regeringen ska arbeta mot just ett gediget etablerande av marina reservat och i Frankrike så har jag självaste presidenten Emmanuel Macron uppmanat till ett bilateral möte med sin kinesiska motpart.

Sverige har däremot varit väldigt tyst, både på regerings- och parlamentarisk nivå. Ett oacceptabelt förhållningssätt när en klimatkris råder.

Om Stefan Löfven verkligen vill använda mötet på Island till att driva hållbarhets och klimatfrågor bör han utnyttja tillfället med att öka stödet hos våra grannländer för ett starkt och livsavgörande havsavtal, som kan leda till bevarandet av den globala naturliga maskinen som balanserar klimatet och skapar riktigt långsiktigt hållbarhet.

Rent långsiktigt är även detta stöd en lösning för hållbara affärer. Om haven dör så kommer de industriella parker och innovationer som nu skapas för att "fånga" koldioxid inte funka.

Utan levande hav så dör mänskligheten.

Chef för Greenpeace i Sverige, Parul Sharma
Kampanjledare för havsfrågor, Dima Litvinov

Läs även: "Sverige är definitivt ingen förebild vad gäller hållbar produktion"


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST