Fotograf: Unsplash

Svenska kognitionsexperten: Myt att vänsterhänta är mer kreativa

Det kommer nya myter om vänsterhänta varje år, men samtidigt kämpar forskarna med att försöka lägga pusslet med vad det innebär att vara vänsterhänt. Svenska kognitionsforskaren Emma Karlsson vid Bangor University i Storbritannien slår hål på en rad myter om vänsterhänta med nya rön.

Det finns inga belägg för att vänsterhänta är mer kreativa än högerhänta.

Det hävdar den svenska kognitionsforskaren Emma Karlsson vid Bangor University i Storbritannien i en artikel på den australiensiska nyhetssajten The Conversation.

Hon menar att det går att slå hål på myten, eftersom hon bland annat via egna experiment av ett stort antal höger- och vänsterhänta har funnit att hela idén om att vi har en hjärnhalva som dominerar och färgar alltifrån vår personlighet till beslutsfattande är felaktig.

Även om exempelvis språkliga funktioner går in lite mer på den vänstra hjärnhalvan och ansiktsigenkänning lite mer på den högra, arbetar inte hjärnhalvorna isolerade från varandra.

Istället förbinds de av ett tjockt band nervfibrer – corpus callosum.

Det brukar i och för sig nämnas att 95 procent av alla högerhänta är dominanta på vänstra hjärnhalvan, för att de flesta högerhänta är mer beroende av den delen för tal och språkliga funktioner. Det innebär dock inte att det motsatta förhållandet gäller för vänsterhänta.

Istället processar 70 procent av alla vänsterhänta snarare språkliga funktioner i den vänstra hjärnhalvan.

Men även om Emma Karlsson numera vet betydligt mer om vänsterhänta återstår fortfarande en rad mysterier att lösa.

Ett sådant är varför Jorden endasts har 10 procent vänsterhänta.

Ett annat varför fördelningen av vänsterhänta är så ojämn mellan könen - 12 procent för män och 8 procent för kvinnor.

Hon konstaterar att det krävs mer forskning kring assymetriska förhållanden mellan vänsterhänta och högerhänta när det gäller funktioner som att processa ansikten, spatial förmåga och förmågan att uppfatta känslor. De funktionerna är nämligen framförallt kopplade till den högra hjärnhalvan hos högerhänta.

Forskarna står också frågande inför hur det kommer sig att vänsterhänthet inte dominerar i länder där man skriver från höger till vänster.

Man vet heller inte varför endast 25 procent av barnen med både en vänsterhänt mamma och pappa blir vänsterhänta.

Förutom egna experiment där Emma Karlsson visade ansiktsbilder för ett stort antal vänster- och högerhänta, efterlyser hon fler experiment.

Inte bara för att förstå mer om vad som gör minoriteten vänsterhänta annorlunda, utan också för att insikterna kan hjälpa forskarna att lösa fler neuropsyklogiska mysterier med hjärnan.

Läs även: Ny studie förklarar snillet i "Rainman" – och hur vanliga dödliga kan öva upp sin förmåga


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST