Fotograf: Unsplash

Investmentbanken: Risken för global recession har ökat till högsta nivån på åtta år

Förvaltarproffs med totalt 553 miljarder dollar har inte varit  pessimistiska sedan den globala finanskrisen, visar en omfattande rapport från Bank of America Merrill Lynch.

 

Investmentbanken Bank of America Merrill Lynchs månatliga undersökning för augusti om vad fondgiganterna tror om framtiden är här. 224 förvaltare som sammanlagt har över 553 miljarder dollar i portföljerna har deltagit i undersökningen.

Den globala oron över det pågående handelskriget är den största orsaken till att pessimismen når rekordhöga nivåer sedan den globala finanskrisen 2007-2008. Risken för lågkonjunktur är på den högsta nivån på åtta år.

Av de tillfrågade förvaltarna förväntar sig 43 procent lägre korta räntor, medan endast 9 procent tror på högre långsiktiga räntor de kommande 12 månaderna. Det är den mest upphaussade synen på fasta ränteinstrument sedan november 2008.

En tredjedel av de tillfrågade räknar med att global recession kommer att inträffa under de närmaste 12 månaderna. Humöret på marknaden har inte varit så dystert sedan oktober 2011.  En fjärdedel av förvaltarna påstår att penningpolitiken är för restriktiv, samtidigt som 11 procent anser att den är för stimulerande.

Förvaltarna anser att företags- och statsobligationer är särskilt sannolika att vara bubblor med potential att spricka till följd av centralbankernas agerande.

Dessutom är rekordmånga förvaltare oroliga för företagens belåningsgrad; 46 procent anser att bolagen bör använda kassaflödet för att förbättra balansräkningar. Nästan lika många, 36 procent vill att företagen ska öka sina kapitalutgifter, CAPEX. En lägre andel, 13 procent, vill att bolagen ska utbetala pengarna till aktieägarna genom uppköp eller utdelningar.

Den favoriserade tillgångsklassen är fortfarande tillväxtaktier, medan amerikanska aktier kommer på andra plats. Allokeringen i tillväxtaktier minskar. Förvaltarna har valt att flytta sina tillgångar från aktiemarknaden till instrument med lägre risk.

Majoriteten av förvaltarna anser att handelskriget är det största hotet. På andra plats kommer penningpolitiska problem, följt av avmattningen i den kinesiska ekonomin samt bubblan på obligationsmarknaden.

Förvaltarna satsar på investeringar med lägre risk, eftersom handelsoron har ökat risken för global recession till den högsta nivån på åtta år” , kommenterar Michael Hartnett, chefsstrateg på Bank of America Merrill Lynch Global Research. Chefsstrategen avslutar med att påpeka att centralbanksstimulanser kan höja humöret på marknaderna.

Läs även: Amerikanska räntor skickar tung recessionssignal


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST