Fotograf: Unsplash

Harvardforskarna: Kvinnliga chefer presterar bättre än manliga

Kvinnliga chefer rankas högre i 17 av 19 egenskapskategorier, bland annat resultatfokus och engagemang.

En studie publicerad i tidskriften Harvard Business Review visar att kvinnliga chefer rankas högre i 17 av 19 egenskapskategorier. Manliga chefer rankas högre endast när det kommer till två kriterier - teknisk expertis och strategiska perspektiv. Trots denna ögonöppnare är det fortfarande så att endast 2 procent av vd:ar för S&P 500 bolagen är kvinnor.

Studien visar att kvinnor är bättre på att ta initiativ, självutveckling och resultatfokus. De är mycket kompetenta ledare enligt de som jobbar närmast dem. Det som håller dem tillbaka är inte brist på kapacitet, utan brist på möjligheter.

Enligt studien är inte kvinnor lika generösa som män när det kommer till självutvärdering. Det finns dock ett samband mellan kvinnors självförtroende och ålder. Studien visar att fram till 40-årsåldern har män i genomsnitt bättre självförtroende än kvinnor. Det jämnas ut vid 40 årsåldern och ett trendbrott sker vid 60-årsåldern då kvinnor i snitt har bättre självförtroende än män.

Slutsatsen enligt Harvard Business Review är att företag bör ta vara på kvinnors kompetens och chefer bör uppmuntra dem att söka sig till chefspositioner tidigare i karriären.

Läs även: Wikipedia kompletterar svensk historia – för att göra den mer jämställd