Fotograf: Unsplash

SEB: Förväntningarna på bostadspriserna bromsar in

Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive fallande priser. Indikatorn vänder nu ned efter fyra månader med uppåtgående trend. 

Fler tror på sjunkande priser på bostadsmarknaden. SEB:s Boprisindikator vänder ned något efter fyra månader i rad med stigande trend. Nedgången är 2 enheter från föregående månad och indikatorn ligger i augusti på 38. Det framgår av SEB:s Boprisindikator.

På regional nivå står sig tidigare mönster med Skåne i topp och Stockholm i botten. Skåne ökade från 47 till 52 medan Stockholm minskade från 38 till 36. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 29 och 52.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger marginellt och ligger nu på 0,08 procent.

Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 4 procent.

Läs även: Undersökning: Bostadsbristen avgör ungas livsval


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST