Fotograf: Pixabay

Vindkraftverk kan producera mer el – reglerna kring nätavgiften gör det omöjligt

Den svenska ekonomin förlorar 60-90 miljoner kronor per år och en procent av vindkraftsproduktion. 

På grund av den höga nätavgiften väljer mindre vindkraftsproducenter att sänka produktionen av förnyelsebar energi. Det rapporterar P4 Blekinge

Att vissa vindkraftsproducenter inte kan utnyttja sina anläggningar till fullo gör att i Sverige försvinner det en procent av vindkraftsproduktionen.

”Det var en ren förlust att producera till fullo. Nu producerar vi nästan 20 procent mindre förnybar energi,” säger Nils-Erik Bondesson, ordförande i föreningen Blekinge Vindkraft som valde att skruva ner produktionen från 2 000 kW till 1 500 kW. 

Faktaruta

  • Produktionsanläggningar upp till 1 500 kW är befriade från den rörliga kostnaden för elnätsavgiften. 
  • De som drabbas av avgiftsglappet är vindkraftverk med en effekt på 2 000 kW som byggdes i början av 2000-talet. De vindkraftverk som byggs idag har så hög produktion så att den höga elnätsavgiften inte blir lika avgörande för lönsamheten. 
  • Vindkraftsproducenter förlorar mellan 60 och 90 miljoner kronor om året på grund av reglerna kring elnätsavgiften. 

Nils-Erik Bondessons vindkraftverk är byggd för effekten 2 000 kW, men att producera på full kapacitet kostade honom 19 000 kr i månaden i nätsavgift, men när vindkraften producerar till 1 500 kW blir elnätsavgiften endast 152 kronor per månad. 

Kostnaden för att producera til fullo gör verksamheten olönsam och föreningen Blekinge Vindkraft är inte ensamma om det. Glappet i kostnaden gör att Sveriges ungefär 700 mindre vindkraftverk har hamnat i kläm. 

Det har att göra med reglerna kring elnätsavgifter för små elproducenter. Om man producerar effekten upp till 1 500 kW, betalar men endast fast kostnad för elnätsavgiften. Producerar man högre, ska man betala den fullständiga rörliga kostnaden för elnätsavgiften, till exempel från 0 till 2 MW.

”Jag tycker att det är fel. Man måste ha en dialog med Energimarknadsinspektionen, det är de som ska pröva elnätsavgifterna,” säger Carl-Arne Pedersen, ordförande för Svensk Vinkraftförening till P4 Blekinge

Från Energimarknadsinspektionen finns det inga förslag på att ändra reglerna för elnätsavgiften, men de utesluter inte möjligheten att kunna föra en dialog. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.