Återköp av aktier allt vanligare – kostsam trend för bolagen

Återköp av aktier möjliggör för bolag att driva upp sitt eget börsvärde.

Under de senaste åtta åren har återköp av aktier blivit allt vanligare bland amerikanska börsnoterade bolag.

Amerikanska företag har nämligen investerat totalt 3 800 miljarder dollar i egna aktier. 

Det skriver SvD Näringsliv.

Återköp av aktier tillåter bolag att driva upp sitt eget börsvärde genom att minska antalet fria aktier på marknaden. 

"Det är som Percy Barnevik brukar säga, att företag återköper egna aktier är en passiv åtgärd, vilket inte borde vara ett företags roll. Köper man tillbaka aktier riskerar företaget att tappa i produktivitet, och tappar du i produktivitet tappar du också i marknadsandelar", säger Adri de Ridder, docent i finansiell ekonomi vid Uppsala universitet, till SvD Näringsliv. 

Att återköpa aktier är inte bara en amerikansk trend, utan syns också på Stockholmsbörsen.

Under 2018 köpte svenska företag tillbaka aktier för 13,2 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 42 procent mot 2017.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST