Fotograf: Unsplash

Hur du säger ”nej” på jobbet utan att skapa fiender

Fyra tips om hur du kan säga nej på jobbet utan att dra på dig negativa egenskaper. 

Konturen av din karaktär och ditt liv defineras genom det du väljer att säga nej till. Det kan gälla allt från att tacka nej till inbjudningar, till att säga nej till det som strider mot dina värderingar.

Det skriver Harvard Busienss Review om.

Att uttrycka oenighet med en större folkmassa är det som skapar din integritet.

Likt en skulptör formar ett mästerverk i sten genom att avlägsna delar som inte hör hemma, formas en person efter det den avslår.

Att säga nej är dock svårt eftersom oenighet eller avvisanden kan tolkas som tecken på fiendskap. De som avstår inbjudningar, frångår idéer eller motsätter sig planer kan uppfattas som hot.

Här är fyra tips om hur du kan säga nej...

1. Berätta

Dela med dig av ditt tänkande, den fakta och de värderingar som motiverar varför du säger nej. Om du inte gör detta öppnar du upp för andra att fylla i med sina egna rädslor och antaganden.

2. Bekräfta

Låt andra veta att du sympatiserar med deras inställningar. Beslut är sällan svartvita utan har krävt vissa avvägningar - visa dem.

3. Var försiktig

Det är viktigt att ha en fast ståndpunkt, men detta behöver inte överdrivas genom absoluta uttalanden.

4. Fråga om tillåtelse

När du säger nej till en auktoritär person, speciellt en som kan misstolka ditt nej som respektlöshet, kan det hjälpa att fråga om tillåtelse innan. Du hedrar därmed auktoriteten men bibehåller din integritet.

Läs även: Konsten att komma ihåg allt


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST