Fotograf: Pexels

Färre kvinnor i den amerikanska arbetskraften än för två decennier sedan

USA är det enda G7-landet där kvinnors sysselsättningsgrad minskar.

Antidiskrimineringslagar hjälpte miljoner kvinnor att ansluta sig till arbetskraften på 1960- och 1970-talet i USA. Sysselsättningsgraden bland amerikanska kvinnor toppade den internationella statistiken för kvinnor på arbetsmarknaden.  Det skriver The Economist. 

År 1999 hade 77 procent av de amerikanska kvinnorna i åldersspannet 25-54 en sysselsättning, enligt OECD. Under 2018 hade denna siffra minskat med två procentenheter till 75 procent. Under samma period ökade Australien sysselsättning bland kvinnor med mer än nio procentenheter; Tyskland hade en uppgång på sex. Storbritanniens, Kanadas och Frankrikes siffror steg med två procentenheter. 

USA är det enda G7-landet som har sett en nedgång för kvinnornas anställningssiffror  de senaste två decennierna.  The Economist skriver att de kan bero på bristen på kvinnovänlig arbetsmarknadspolitik.

 På 1980-talet och 1990-talet, när de rika länderna i Europa antog lagstiftning som förbättrade villkoren för arbetande kvinnor - inklusive lagar som garanterade lika lön, mammaledighet, tillgång till barnomsorg och mer flexibla arbetsarrangemang - hade USA en mer passiv politik. Idag är USA det enda utvecklingslandet som inte garanterar betald ledighet till nya mödrar.

Att inkludera fler kvinnor i arbetskraften skulle ge ekonomiska fördelar. En studie publicerad 2012 av konsultföretaget Booz Allen Hamilton uppskattade att ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor skulle öka produktionen med 5 procent. Det skulle också lindra problemet med en åldrande befolkning. Att inkludera flera är ett effektivt sätt att investera i framtiden. 

Läs även: Generation Z – framtidens framgångsrika kvinnliga entreprenörer?